Stan przedrzucawkowy u ciężarnej – tragiczne skutki zaniedbań lekarskich

Nadciśnienie tętnicze stało się współcześnie chorobą cywilizacyjną, będącą jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Zła dieta, brak aktywności fizycznej, stres to tylko niektóre z długiej listy czynników wywołujących tę groźną chorobę. Nadciśnienie tętnicze jest również niezwykle niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Co prawda w tym okresie przyczyny tego schorzenia mogą być nieco inne, niemniej jednak monitorowanie ciśnienia tętniczego jest jedną z fundamentalnych zasad […]

Roszczenia związane ze śmiercią matki przy porodzie

Organizm kobiety jest bardzo dobrze przystosowany do ciąży i porodu. Oczywiście nie oznacza to, że jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć wszelkie trudności pojawiające się w tym stanie. Dlatego tak ważne jest nie tylko prowadzenie odpowiedniego stylu życia przez matkę oczekującą potomstwa, ale także wykonywanie niezbędnych badań pozwalających w porę wykryć wszelkie zagrożenia. Współczesna medycyna pozwala skutecznie przeciwdziałać właściwie wszystkim niepożądanym zdarzeniom podczas ciąży i porodu, jednak kluczowa jest […]

Zadośćuczynienie za krzywdę dla najbliższych

„Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu” – postanowił 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r. III CZP 60/17). Tę przełomową i niezwykle korzystną dla poszkodowanych osób uchwałę wydano w sprawie prowadzonej przez mec. Jolantę Budzowską i mec. Karolinę Kolary z Kancelarii BFP. […]

Szkody wyrządzone dziecku podczas porodu

Niestety nie każdy poród przebiega bez komplikacji. Oczywiście dbanie o dobry stan zdrowia przez kobietę ciężarną, czy uczestniczenie w zajęciach mających przygotować ją na przyjście na świat jej dziecka znacząco zwiększają szanse prawidłowego przebiegu rozwiązania. Równie ważna jest profesjonalna opieka medyczna – jeżeli ona zawiedzie na nic mogą zdać się starania kobiety i jej najbliższych. Współczesne położnictwo z powodzeniem radzi sobie z właściwie wszystkimi niebezpieczeństwami mogącymi spotkać […]

Skutki braku lekarza na sali porodowej

W ostatnim czasie w prasie, radiu i telewizji coraz częściej pojawiają się materiały opisujące poważne braki w obsadzie lekarskiej oddziałów szpitalnych. Nie jest to problem nowy, gdyż od wielu lat eksperci zajmujący się służbą zdrowia wskazują na masowy odpływ za granicę zarówno młodych lekarzy zaraz po studiach, jak i doświadczonych specjalistów. Sytuacja ta wymaga systemowych rozwiązań, z pewnością dużo bardziej dalekosiężnych niż porozumienie z taką, czy inną grupą medyków. Jednak […]

Resekcja macicy wskutek błędu lekarskiego

W Polsce coraz częściej promuje się porody drogami natury. Sytuacja ta wynika z niepokojąco dużej ilości ciąż rozwiązywanych za pomocą cesarskiego cięcia – które nie zawsze wykonywane jest z przyczyn ściśle medycznych. Oczywiście poród naturalny jest najodpowiedniejszy zarówno dla matki, jak i dziecka. Jednak jego forsowanie wbrew wystąpieniu przesłanek do wykonania „cesarki” jest niezwykle niebezpieczne. Dla dziecka stwarza zagrożenie wystąpienia m. in. […]

Odszkodowanie za błąd przy interpretacji wyniku KTG

Dla wielu kobiet w ciąży poród jest przedmiotem wielu obaw. Są one o tyle uzasadnione, że od jego prawidłowego przebiegu zależy zdrowie i życie zarówno matki, jak i dziecka. Stąd niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie do tej chwili – dziś coraz częściej opieka nad kobietą ciężarną sprowadza się nie tylko do wykonywania kontrolnych badań i odbywania wizyt u ginekologa, ale obejmuje także zapoznanie się z samym przebiegiem porodu. Niestety nawet najlepsze […]

Zbyt mało lekarzy podczas dyżuru odbija się na zdrowiu noworodków

Problemy z zapewnieniem odpowiedniej obsady personelu szpitalnego mogą bardzo poważnie zagrozić życiu i zdrowiu pacjentów. Szpital to tak naprawdę skomplikowany system całego szeregu połączonych ze sobą jednostek. Do jego prawidłowego funkcjonowania – a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa chorym – potrzeba dobrej koordynacji pracy wielu osób. Podobnie na oddziałach ginekologiczno-położniczych zapewnienie prawidłowej opieki noworodkom, kobietom rodzącym, czy hospitalizowanym z innych powodów wymaga intensywnej pracy zarówno […]

Skutki braku leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiety w ciąży

Podczas ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele różnych procesów, które niekiedy mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Współczesna medycyna radzi sobie z nimi bardzo dobrze, stąd fachowa opieka lekarska i dbanie o stan zdrowia to fundamenty pomyślnego przebiegu ciąży i porodu. Cukrzyca ciążowa, nadciśnienie, czy zaburzenia równowagi hormonalnej mogą być skutecznie leczone, redukując do minimum ryzyko wystąpienia trwałych uszczerbków na zdrowiu matki i dziecka. Niestety nie wszyscy ginekolodzy […]

Nieprawidłowe leczenie zespołu aspiracji smółki

Każda matka z niecierpliwością i niepokojem oczekuje na pierwszy płacz nowonarodzonego dziecka – oznakę, że z jego zdrowiem jest wszystko w porządku. Cisza na sali porodowej to dla personelu medycznego pierwszy sygnał do podjęcia szybkich działań. Od wiedzy, doświadczenia i czujności lekarzy, położnych i pielęgniarek w takich sytuacjach zależy zdrowie i życie dziecka. Jeżeli dziecko po porodzie nie oddycha bądź ma trudności z tą podstawową życiową czynnością może dojść do bardzo poważnych i nieodwracalnych […]