Uszkodzenie organu podczas operacji

Z powodu braku niezbędnej koncentracji lekarza wykonującego operację może dojść do pomyłkowego usunięcia zdrowego organu lub uszkodzenia w toku zabiegu okolicznych organów, które w ogóle nie miały zostać zoperowane. Samo uszkodzenie organu można traktować jako normalne powikłanie. Bardzo istotne jest jednak to, czy i jak szybko lekarz zauważył, że do tego uszkodzenia doszło. Za opóźnienie w rozpoznaniu uszkodzenia może odpowiadać szpital.