Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Błędy lekarskie przy porodzie są jedną z głównym przyczyn dochodzenia roszczeń przez pacjentów od szpitali. Oczekując na narodziny dziecka poszkodowani nie dopuszczają do siebie myśli, że może dojść do błędów medycznych. Niestety w polskiej rzeczywistości szpitalnej nie brakuje lekarzy i położonych, którzy dopuszczają się postępowania niezgodnego z wymaganiami stawianymi przez aktualną wiedzę medyczną. Często błędy lekarskie przy porodzie są spowodowane też niewykonywaniem świadczeń medycznych z należytą starannością. Poszkodowani pacjenci mają prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Nasi specjaliści reprezentują poszkodowanych uzyskując wysokie odszkodowania za błąd przy porodzie.

Prawo stoi po Twojej stronie, wspólnie uzyskamy należną Ci rekompensatę za błąd lekarski przy porodzie!

Nieodpowiednie postępowanie w trakcie porodu niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji. Błędów medycznych dopuszczają się zazwyczaj lekarze, pielęgniarki lub położne, które nie postępują w zgodzie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Konsekwencje tych czynów są niezwykle bolesne, gdyż mówimy tutaj o złamaniach, niedotlenieniach i wielu innych dotkliwych urazach. Zgodnie z literą prawa poszkodowani, którzy doznali na skutek błędu okołoporodowego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia mogą dochodzić licznych świadczeń rekompensujących. Niestety walka o odszkodowanie za błąd przy porodzie nie jest łatwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom poszkodowanych pacjentów udzielamy kompleksowego wsparcia na każdym etapie dochodzenia roszczeń. Indywidualne podejście i rzetelność przekuwamy na sukcesy w prowadzonych sprawach. Dobro naszych Klientów jest priorytetem w naszej pracy. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz darmową poradę prawną. Nakreślimy, jakie możliwości widzimy w Twojej sprawie.