Chcę założyć sprawę w sądzie – co muszę zrobić?

Do wszczęcia postępowania cywilnego, koniecznie trzeba dostarczyć do nas dokumenty związane ze zdarzeniem (np. dokumentacja medyczna z procesu leczenia) oraz dokładny i chronologiczny opis sprawy sporządzony przez Klienta. Przed zaoferowaniem reprezentacji dokonujemy wstępnej analizy szans procesowych konkretnej sprawy. Na podstawie dostarczonych dokumentów w przeciągu 2–3 tygodni wykonujemy nieodpłatnie analizę szans procesowych danego przypadku. Następnie przedstawiamy poszkodowanemu naszą rekomendację co do  wystąpienia na drogę cywilną dochodzenia roszczeń i procesu sądowego.