Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Błędy lekarskie przy porodzie są jedną z głównym przyczyn dochodzenia roszczeń przez pacjentów od szpitali. Oczekując na narodziny dziecka poszkodowani nie dopuszczają do siebie myśli, że może dojść do błędów medycznych. Niestety w polskiej rzeczywistości szpitalnej nie brakuje lekarzy i położonych, którzy dopuszczają się postępowania niezgodnego z wymaganiami stawianymi przez aktualną wiedzę medyczną. Często błędy lekarskie przy porodzie są spowodowane też niewykonywaniem świadczeń medycznych z należytą starannością. Poszkodowani pacjenci mają prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Nasi specjaliści wspierają poszkodowanych w uzyskaniu wysokiego odszkodowania za błąd przy porodzie.

Prawo stoi po Twojej stronie, z naszą pomocą uzyskasz należną Ci rekompensatę za błąd lekarski przy porodzie!

Nieodpowiednie postępowanie w trakcie porodu niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji. Błędów medycznych dopuszczają się zazwyczaj lekarze, pielęgniarki lub położne, które nie postępują w zgodzie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Konsekwencje tych czynów są niezwykle bolesne, gdyż mówimy tutaj o złamaniach, niedotlenieniach i wielu innych dotkliwych urazach. Zgodnie z literą prawa poszkodowani, którzy doznali na skutek błędu okołoporodowego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia mogą dochodzić licznych świadczeń rekompensujących. Niestety walka o odszkodowanie za błąd przy porodzie nie jest łatwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom poszkodowanych pacjentów udzielamy kompleksowego wsparcia w dochodzeniu roszczeń. Dobro naszych Podopiecznych jest priorytetem w naszej pracy. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz darmową pomoc i wspracie! Nakreślimy, jakie możliwości widzimy w Twojej sprawie.

Twoja sprawa jest w najlepszych rekach – uzyskaj wysokie odszkodowanie,

Osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za krzywdę, kiedy od dnia, w którym popełniony został błąd lekarski przy porodzie, nie minęły 3 lata. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, dająca pacjentowi szansę na rekompensatę doznanych krzywd. Poszkodowane przez błąd lekarski dzieci mają więcej czasu na domaganie się odszkodowania za błąd przy porodzie. Również wówczas, gdy do błędu lekarskiego doszło dawniej, niż 3 lata temu, a były pacjent dopiero teraz zaczął odczuwać jego skutki, może on liczyć na stosowne odszkodowanie. Z kolei jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa, roszczenie przedawni się dopiero po 20 latach. W celu otrzymania odszkodowania za błąd przy porodzie należy wykazać winę lekarza, personelu lub placówki medycznej. Jest to szczególnie problematyczne, ponieważ błędy lekarskie przy porodzie są trudne do udowodnienia. Podobnie sprawa wygląda z wykazaniem związku przyczynowego między doznaną szkodą, a nieodpowiednim działaniem określonej osoby. Bez znajomości przepisów prawa medycznego oraz stosownego doświadczenia w podobnych sprawach, szanse na wygranie postępowania są małe. Dlatego bardzo ważne jest, aby zgłosić się do profesjonalistów, którzy wiedzą jak wykazać, że poród lub leczenie nie zostało przeprowadzone poprawnie. Odszkodowanie za błąd medyczny nie powinno być tematem, którego się unika. Zgłoś się do Fundacji Ośrodka Pomocy Poszkodowanym i uzyskaj najlepsze wsparcie oraz wysokie odszkodowanie, rekompensujące błędy lekarskie przy porodzie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.