Niedotlenienie dziecka w ciąży

Bardzo częstym typem błędów medycznych są zaniedbania związane z przebiegiem ciąży. Nieprawidłowe postępowanie lekarzy w zakresie oceny stanu płodu i dalszego działania może spowodować niedotlenienie dziecka w ciąży. Błędy medyczne skutkują ciężkim kalectwem, a także nieuleczalnymi chorobami. Niedotlenienie płodu w ciąży stanowi podstawę do dochodzenia wielu roszczeń odszkodowawczych m. in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione straty finansowe wskutek błędu medycznego, rentę na opiekę nad dzieckiem i inne zwiększone potrzeby, a także świadczenia z tytułu utraty widoków na przyszłość.

Niedotlenienie dziecka w ciąży to poważny błąd medyczny, który musi spotkać się z rekompensatą

Ośrodek Pomocy Poszkodowanym to zespół profesjonalistów wyspecjalizowanych w uzyskiwaniu roszczeń odszkodowawczych. Wieloletnia praktyka pozwoliła nam zdobyć doświadczenie niezbędne do świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie. Stale pogłębiamy swoją wiedzę w zakresie prawa i medycyny, by móc zapewnić poszkodowanym fachową obsługę prawną. Niedotlenienie dziecka w ciąży w wyniku błędów medycznych stanowi podstawę do otrzymania rekompensaty. Współpracując z nami możesz mieć pewność, że będzie domagać się w Twoim imieniu należnego odszkodowania i innych istotnych świadczeń. Do każdej powierzonej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści doradzą co możemy zrobić w Twojej sprawie. Razem uzyskamy godne odszkodowanie za niedotlenienie dziecka podczas ciąży i porodu.

Dokumentacja medyczna to klucz do uzyskania zadośćuczynienia za błąd, jakim jest niedotlenienie płodu w ciąży

Długotrwałe niedotlenienie płodu w ciąży to najgorsze, co grozi dziecku, które przebywa w brzuchu mamy. Konsekwencje towarzyszące niedotlenieniu są bardzo poważne, od zaburzeń w rozwoju, przez trwałe uszkodzenia narządu wzroku lub słuchu, aż po porażenie mózgowe i śmierć. Kobieta ciężarna, u której wystąpią objawy niedotlenienia wewnątrzmacicznego, jest zdana na pomoc specjalistów i personelu medycznego. Wiele błędów lekarskich wynika z zaniedbań popełnianych przez pracowników służby zdrowia – lekarzy oraz położne. Są to takie działania, jak przeoczenie nieprawidłowych zapisów KTG lub złych wyników USG dopplerowskiego. Niedotlenienie dziecka w ciąży bezsprzecznie jest błędem, za który ktoś musi odpowiedzieć. Nie mogą mieć miejsca sytuacje, gdy zadośćuczynienie nie jest wypłacane. Aby ubiegać się o odszkodowanie (dla dziecka, jak też jego rodziców), należy przeanalizować pełną dokumentację medyczną, wydaną przez szpital i określić, jaki błąd medyczny spowodował niedotlenienie płodu w ciąży. Zależnie od tego, czy zaszedł błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny lub wykonawczy, zostaną podjęte inne działania prowadzące do tego, aby poszkodowani otrzymali rekompensatę od lekarza, szpitala lub Ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że zgromadzona dokumentacja medyczna, do której dostęp nie może zostać ograniczony pacjentowi, stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania za niedotlenienie dziecka w ciąży.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.