Błąd w sztuce lekarskiej

Błędy w sztuce lekarskiej niosą wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia pacjenta. W skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do jego śmierci. Za błąd w sztuce lekarskiej uważa się zgodnie z literą prawa postępowanie sprzeczne z nauką i wiedzą medyczną w zakresie, który jest dla lekarza dostępny. Błąd w sztuce medycznej powinien spotkać się z godną rekompensatą dla pacjenta. Sprawy o odszkodowania za błędy lekarskie są niezwykle skomplikowane i wymagają posiadania wiedzy medycznej i prawnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ośrodek Pomocy Poszkodowanymreprezentuje poszkodowanych pacjentów przy dochodzeniu należnych świadczeń.

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej to możliwość pewniejszego spoglądania w przyszłość

Błąd w sztuce medycznej ma wiele postaci, wśród najczęściej występujących możemy wymienić nieprawidłowe leczenie, zaniechanie leczenia lub diagnostyki, błędną diagnozę, zakażenie szpitalne. Katalog świadczeń odszkodowawczych należnych poszkodowanym pacjentom jest dość szeroki. W zależności od stanu faktycznego dopasowujemy z jakimi roszczeniami wystąpimy. Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej jest zawsze ustalana indywidualnie po szczegółowym zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją medyczną. Prowadzimy sprawy na etapie polubownym, jak i sądowym wyręczając Klienta w większości czynności prawnych (pozew, reprezentacja sądowa). Współpracujemy z poszkodowanymi na terenie całej Polski. Skontaktuj się z nami już teraz. Nasi specjaliści udzielą Ci bezpłatnej porady prawnej. Sprawdź, czy możesz uzyskać godne odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej.

Dowiedz się, od czego zależy wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Odpowiedź na pytanie, jakie odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej otrzyma pacjent, który doznał szkody, zależy od jej rodzaju, okoliczności powstania błędu oraz konsekwencji z niego wynikających. Pewne jest, że poszkodowanemu przysługuje prawo ubiegania się o zwrot kosztów leczenia, będących następstwem błędu w sztuce lekarskiej. Wysokość odszkodowania musi więc pokryć zakup lekarstw, badań, pokryć wydatki związane z dojazdami do szpitala czy dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Odszkodowanie będzie wyższe, jeżeli pacjent stracił zdolność do pracy zarobkowej. Wiele zależy również od tego, czy skorzysta on ze wsparcia prawników, czy też samodzielnie podejmie się walki z lekarzem, szpitalem lub Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Oczywiście, szanse na wysokie odszkodowanie znacznie wzrosną, jeśli poszkodowany zaufa profesjonalistom. Oni przygotują pozew i dowiodą, że popełniono błędy w sztuce medycznej oraz na podstawie dowodów wskażą, kto powinien ponieść za nie odpowiedzialność. W naszym Ośrodku Pomocy Poszkodowanym pomagamy uzyskiwać Klientom zadośćuczynienia wszelkiego typu. Zbadamy Twoją sprawę i oszacujemy, jaka będzie wysokość odszkodowania za błędy lekarskie, z których konsekwencjami się zmagasz.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.