Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.

Podejrzenie zakażeniem COVID-19 a ciąża. Sprawdź, jak może obecnie wyglądać poród i okres połogu

Gdy zachodzi podejrzenie infekcji koronawirusowej lub COVID-19 zostanie zdiagnozowany u kobiety ciężarnej, pacjentkę należy izolować. To bardzo ważne działanie, pozwalające chronić życie matki i utrzymać płód w dobrostanie. Jak wyglądają inne obostrzenia i zalecenia, związane ze sprawowaniem opieki nad rodzącą zakażoną wirusem SARS CoV-2? Odpowiadamy. Wzmożony rygor to konieczność. Chore ciężarne mają prawo do godnej opieki okołoporodowej Jednoimienne szpitale zakaźne oraz inne placówki sprawujące opiekę nad osobami zakażonymi, […]

Ciąża w dobie koronawirusa. Sprawdź, jak bezpiecznie urodzić i co zrobić, gdy zajdzie podejrzenie błędu medycznego

Podczas każdego porodu, zarówno w dobie epidemii, jak i w innych okolicznościach, na pierwszym planie należy stawiać dobrobyt matki oraz jej dziecka. Tam samo jest w obecnej sytuacji, kiedy istnieje realne prawdopodobieństwo zarażenia się infekcją COVID-19. Z racji tego, że kobiety ciężarne są szczególnie podatne na zarażenie, Ministerstwo Zdrowia opracowało specjalne wytyczne, dotyczące odbierania podczas pandemii. I choć nie są to obowiązki lecz zalecenia, szpitale skrupulatnie ich przestrzegają. […]

Błąd lekarski do prokuratury?

Na dwoje babka wróżyła. A w przypadku lekarzy to nawet i na troje. Błąd lekarski, działanie czy zaniechanie lekarza może być bowiem oceniane z perspektywy odpowiedzialności cywilnej, zawodowej oraz karnej.   Każda dziedzina prawa ma swoją specyfikę, inne przyświecają jej cele. Stąd sprawa o błąd lekarski „do wygrania” na kanwie prawa cywilnego, może być przegrana z kretesem podczas procesu karnego. Czy każdy błąd lekarski jest przestępstwem? W tym miejscu […]

Zadośćuczynienie za zarażenie koronawirusem w wyniku zaniedbań szpitala

Zagrożenie koronawirusem to czas próby, zarówno dla placówek udzielających świadczeń zdrowotnych, personelu medycznego, jak i dla całego społeczeństwa. Teraz to od każdego z nas zależy, czy naszym odpowiedzialnym zachowaniem – poddaniem się domowej izolacji – pomożemy służbie zdrowia, czy niefrasobliwym podejściem doprowadzimy do powtórki włoskiego scenariusza rozwoju pandemii. Obecnie, aby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa, wprowadzono dotkliwe restrykcje, obowiązujące każdego bez wyjątku. Zasadą jest pozostanie […]

Rodzic ma prawo być z dzieckiem w szpitalu podczas epidemii

W dobie epidemii koronawirusa szpitale wprowadzają zakazy odwiedzin pacjentów hospitalizowanych, w tym również pacjentów małoletnich. W konsekwencji dzieci zostają pozbawiane możliwości przebywania w szpitalu z rodzicami. Jak wskazuje Rzecznik Praw Dziecka (twitter.com), zagrożenie związane z koronawirusem nie może przesłaniać tego, że dla małych dzieci Mama i Tata to najważniejsze istoty na świecie. Ich miłość i bliskość pomagają w leczeniu. Także wymogi współczesnej medycyny oraz nowoczesne standardy pielęgnacji wskazują na konieczność […]

Urazy porodowe u noworodka donoszonego, a odszkodowanie za błąd lekarski

Makrosomia płodu to zjawisko, o którym z roku na rok jest coraz głośniej. Mowa o nim, gdy płód ma zbyt dużą masę ciała, przez co poród znacznie się komplikuje. Wśród powikłań wynikających z makrosomii, bardzo często wymienia się urazy okołoporodowe. W jakich sytuacjach można przypuszczać, że złamanie lub uszkodzenie mechaniczne powstałe podczas porodu jest wynikiem błędu, za który przysługuje odszkodowanie? Odpowiadamy. Otarcia, złamania i porażenia występujące u noworodków donoszonych Zwiększona […]

Test oksytocynowy i jego znaczenie dla przebiegu ciąży oraz porodu

W przypadku ciąży wysokiego ryzyka, normą jest wykonanie szeregu badań diagnostycznych, pozwalających ocenić wydolność oddechową płodu. Jednym z najczęściej stosowanych badań pod tym kątem jest test oksytocynowy, czyli tak zwany test stresowy OCT. Na czym on polega i kiedy jego niewykonanie można traktować, jako błąd medyczny? Zapis KTG, który niejednokrotnie ratował życie matki i dziecka Gdy badanie KTG (test niestresowy), pozwalające monitorować oraz rejestrować pracę […]

Niedotlenienie mózgu przy porodzie jako konsekwencja błędnej interpretacji badań prenatalnych

Przez całą ciążę należy szczególnie dbać o swoje zdrowie. W trosce o prawidłowy rozwój płodu, zaleca się monitorować jego stan na różnych etapach ciąży. Dla pewności, że wszystko przebiega należycie, konieczne jest skrupulatne przeprowadzanie badań prenatalnych. Zarówno na początku ciąży, jak i pod koniec. Jednym z najważniejszych badań, pozwalających ocenić dobrobyt płodu, jest test niestresowy NST. Jego nieprawidłowy zapis może wskazywać na to, że płód nie otrzymuje odpowiedniej […]

Zespół aspiracji smółki jako powikłanie niedotlenienia mózgu przy porodzie

Średnio u jednego na tysiąc noworodków występuje zespół aspiracji smółki, często będący bezpośrednim wynikiem niedotlenienia okołoporodowego. W zdecydowanej większości przypadków, do powstania zanieczyszczonych wód płodowych dochodzi przez błąd medyczny, popełniony przy porodzie. Poniżej szerzej omawiamy to zagadnienie. Przedwcześnie wydalona smółka może wskazywać na niedotlenienie okołoporodowe Meconium aspiration syndrome (MAS) to bardzo poważne powikłanie, bezpośrednio związane z przedostaniem się pierwszego stolca oddanego przez płód, do jego dróg […]

Wypadnięcie pępowiny – niebezpieczny stan nagły, który można opanować

Niedotlenienie płodu jest jedną z poważniejszych komplikacji, zagrażających życiu dziecka. Może do niego dojść z różnych przyczyn, na przykład podczas ucisku na pępowinę, która uległa wypadnięciu. Co trzeba wiedzieć o groźnym stanie, jakim jest wypadnięcie pępowiny i wypchnięcie jej przez kanał rodny? Odpowiadamy. Kiedy dochodzi do wypadnięcia pępowiny i jak należy postępować w tym przypadku? Na początku warto zaznaczyć, że wypadnięcie pępowiny jest stanem rzadkim, dochodzi do niego średnio od […]