Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne służy między innymi do rozpoznania nowotworu. Na tym etapie dochodzi do wielu pomyłek, jak na przykład  do złej oceny pobranego materiału przez lekarza – postawienia błędnej diagnozy nowotworu złośliwego, gdy w rzeczywistości pacjent nie cierpi na tę chorobę, lub nierozpoznanie raka mimo jego występowania. Czasem nieprawidłowa ocena wynika z tego, że lekarz bada materiał, który się do tego nie nadaje – został niewłaściwie pobrany albo źle przechowywany. Równie często zdarza się  pomylenie materiałów pochodzących od kilku różnych pacjentów. Skutki takich błędów bywają tragiczne.

Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.