Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne służy między innymi do rozpoznania nowotworu. Na tym etapie dochodzi do wielu pomyłek, jak na przykład  do złej oceny pobranego materiału przez lekarza – postawienia błędnej diagnozy nowotworu złośliwego, gdy w rzeczywistości pacjent nie cierpi na tę chorobę, lub nierozpoznanie raka mimo jego występowania. Czasem nieprawidłowa ocena wynika z tego, że lekarz bada materiał, który się do tego nie nadaje – został niewłaściwie pobrany albo źle przechowywany. Równie często zdarza się  pomylenie materiałów pochodzących od kilku różnych pacjentów. Skutki takich błędów bywają tragiczne.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.