Niedotlenienie noworodka bywa tragiczne w skutkach. Kiedy do niego dochodzi?

Zamartwica. Słowo, które jest przyczyną największych obaw, związanych z porodem. Szacunkowo w Polsce występuje u jednego na tysiąc dzieci i bardzo często jest wynikiem złych decyzji personelu medycznego. Kiedy mówimy o niedotlenieniu okołoporodowym i w jakiej sytuacji można zgłosić roszczenie o odszkodowanie z tego tytułu? Odpowiadamy. Przyczyny i skutki niedotlenienia okołoporodowego. Jak mu zapobiec? Jeśli płód nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, jego życiu zagraża poważne niebezpieczeństwo. Przyczyną […]

Szpital odmówił wypisu noworodka z powodu COVID-19? Możesz wnioskować o odszkodowanie

Pandemia COVID-19 spowodowała duże zmiany, związane z opieką okołoporodową. Nie bez powodu przyszłe mamy bardziej niż zwykle obawiają się porodu, jak i tego, co nastąpi bezpośrednio po nim. Może się bowiem zdarzyć, że test przesiewowy w kierunku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wykonany kobiecie ciężarnej, wskaże wynik dodatni. Istnieje ryzyko, że wówczas szpital odmówi wypisu noworodka i nie wyda go rodzicom do domu. Co wtedy? Nie ma przyzwolenia na to, by szpital ograniczał […]

Porażenie splotu barkowego – uraz okołoporodowy o poważnych konsekwencjach

Nie każdy poród przebiega podręcznikowo. Czasami zachodzą trudności z wydobyciem dziecka z kanału rodnego. Konieczność użycia specjalnych narzędzi bądź chwytów związanych z pociąganiem za kończynę górną dziecka, a także wzmożone parcie matki, mogą bezpośrednio przyczynić się do urazów okołoporodowych, takich jak np. uszkodzenie splotu barkowego u noworodka. Dziecko przyszło na świat z uszkodzonym splotem barkowym? Mógł zostać popełniony błąd medyczny Podczas porodu może wystąpić dystocja (niewspółmierność) […]

Nieprawidłowo przyjęty poród a trwałe kalectwo dziecka. Jak uzyskać odszkodowanie?

Często słyszymy o nieprawidłowościach, zachodzących podczas porodu. Wiele z nich wynika z winy personelu medycznego, który nie zastosował się do procedur bądź nie przestrzegał obowiązujących go standardów okołoporodowych. Gdy źle przyjęty poród zakończy się złamaniem kości lub trwałym kalectwem dziecka, warto dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć i ukarać winnych niefortunnego zdarzenia. Forsowanie porodu naturalnego i błędy przy CC mogą skutkować kalectwem dziecka Czasem działanie na szkodę […]

Ryzyko jesiennej fali koronawirusa a ciąża. Jak się przygotować do porodu w czasach COVID-19?

Kobiety ciężarne, które mają wyznaczony termin porodu na jesień 2020 żyją w obawie przed tym, co przyniesie niedaleka przyszłość. Pandemia koronawirusa zdaje się nie maleć. Każdego dnia przybywa zakażeń, a placówki medyczne ponownie rozważają wprowadzenie zakazu odwiedzin. To jednak nie największy problem, z jakim musiałyby mierzyć się rodzące. Odwoływane wizyty lekarskie i utrudniony kontakt z lekarzem to kolejne komplikacje, przysparzające stresu przyszłym mamom. Nowa strategia walki […]

Czym grozi przedwczesne odklejenie się łożyska i co robić, gdy wystąpi?

Łożysko. Narząd płodowy, odgrywający niezwykle ważną rolę w procesie rozwojowym płodu. W pełni ukształtowany jest w okolicach 12 tygodnia – wtedy zaczyna pełnić funkcje, dzięki którym ciąża pozostaje utrzymana. Gdy ciąża rozwija się książkowo, łożysko odrywa się od macicy po urodzeniu dziecka i jest wydalane przez drogi rodne. Jeżeli łożysko odklei się przedwcześnie, należy podjąć odpowiednie działania, pozwalające ochronić zdrowie i życie pacjentki, jak też płodu. […]

Podejrzenie zakażeniem COVID-19 a ciąża. Sprawdź, jak może obecnie wyglądać poród i okres połogu

Gdy zachodzi podejrzenie infekcji koronawirusowej lub COVID-19 zostanie zdiagnozowany u kobiety ciężarnej, pacjentkę należy izolować. To bardzo ważne działanie, pozwalające chronić życie matki i utrzymać płód w dobrostanie. Jak wyglądają inne obostrzenia i zalecenia, związane ze sprawowaniem opieki nad rodzącą zakażoną wirusem SARS CoV-2? Odpowiadamy. Wzmożony rygor to konieczność. Chore ciężarne mają prawo do godnej opieki okołoporodowej Jednoimienne szpitale zakaźne oraz inne placówki sprawujące opiekę nad osobami zakażonymi, […]

Ciąża w dobie koronawirusa. Sprawdź, jak bezpiecznie urodzić i co zrobić, gdy zajdzie podejrzenie błędu medycznego

Podczas każdego porodu, zarówno w dobie epidemii, jak i w innych okolicznościach, na pierwszym planie należy stawiać dobrobyt matki oraz jej dziecka. Tam samo jest w obecnej sytuacji, kiedy istnieje realne prawdopodobieństwo zarażenia się infekcją COVID-19. Z racji tego, że kobiety ciężarne są szczególnie podatne na zarażenie, Ministerstwo Zdrowia opracowało specjalne wytyczne, dotyczące odbierania podczas pandemii. I choć nie są to obowiązki lecz zalecenia, szpitale skrupulatnie ich przestrzegają. […]

Błąd lekarski do prokuratury?

Na dwoje babka wróżyła. A w przypadku lekarzy to nawet i na troje. Błąd lekarski, działanie czy zaniechanie lekarza może być bowiem oceniane z perspektywy odpowiedzialności cywilnej, zawodowej oraz karnej.   Każda dziedzina prawa ma swoją specyfikę, inne przyświecają jej cele. Stąd sprawa o błąd lekarski „do wygrania” na kanwie prawa cywilnego, może być przegrana z kretesem podczas procesu karnego. Czy każdy błąd lekarski jest przestępstwem? W tym miejscu […]

Covid-19 chorobą zawodową lekarzy?

O chorobach zawodowych. Zgodnie z ustawową definicją, choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Okoliczności te nazwane są „narażeniem zawodowym” a rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu zatrudnienia pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów choroby zawodowej w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. […]