Nieprawidłowo przyjęty poród a trwałe kalectwo dziecka. Jak uzyskać odszkodowanie?

Często słyszymy o nieprawidłowościach, zachodzących podczas porodu. Wiele z nich wynika z winy personelu medycznego, który nie zastosował się do procedur bądź nie przestrzegał obowiązujących go standardów okołoporodowych. Gdy źle przyjęty poród zakończy się złamaniem kości lub trwałym kalectwem dziecka, warto dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć i ukarać winnych niefortunnego zdarzenia. Forsowanie porodu naturalnego i błędy przy CC mogą skutkować kalectwem dziecka Czasem działanie na szkodę […]

Ryzyko jesiennej fali koronawirusa a ciąża. Jak się przygotować do porodu w czasach COVID-19?

Kobiety ciężarne, które mają wyznaczony termin porodu na jesień 2020 żyją w obawie przed tym, co przyniesie niedaleka przyszłość. Pandemia koronawirusa zdaje się nie maleć. Każdego dnia przybywa zakażeń, a placówki medyczne ponownie rozważają wprowadzenie zakazu odwiedzin. To jednak nie największy problem, z jakim musiałyby mierzyć się rodzące. Odwoływane wizyty lekarskie i utrudniony kontakt z lekarzem to kolejne komplikacje, przysparzające stresu przyszłym mamom. Nowa strategia walki […]

Czym grozi przedwczesne odklejenie się łożyska i co robić, gdy wystąpi?

Łożysko. Narząd płodowy, odgrywający niezwykle ważną rolę w procesie rozwojowym płodu. W pełni ukształtowany jest w okolicach 12 tygodnia – wtedy zaczyna pełnić funkcje, dzięki którym ciąża pozostaje utrzymana. Gdy ciąża rozwija się książkowo, łożysko odrywa się od macicy po urodzeniu dziecka i jest wydalane przez drogi rodne. Jeżeli łożysko odklei się przedwcześnie, należy podjąć odpowiednie działania, pozwalające ochronić zdrowie i życie pacjentki, jak też płodu. […]

Podejrzenie zakażeniem COVID-19 a ciąża. Sprawdź, jak może obecnie wyglądać poród i okres połogu

Gdy zachodzi podejrzenie infekcji koronawirusowej lub COVID-19 zostanie zdiagnozowany u kobiety ciężarnej, pacjentkę należy izolować. To bardzo ważne działanie, pozwalające chronić życie matki i utrzymać płód w dobrostanie. Jak wyglądają inne obostrzenia i zalecenia, związane ze sprawowaniem opieki nad rodzącą zakażoną wirusem SARS CoV-2? Odpowiadamy. Wzmożony rygor to konieczność. Chore ciężarne mają prawo do godnej opieki okołoporodowej Jednoimienne szpitale zakaźne oraz inne placówki sprawujące opiekę nad osobami zakażonymi, […]

Ciąża w dobie koronawirusa. Sprawdź, jak bezpiecznie urodzić i co zrobić, gdy zajdzie podejrzenie błędu medycznego

Podczas każdego porodu, zarówno w dobie epidemii, jak i w innych okolicznościach, na pierwszym planie należy stawiać dobrobyt matki oraz jej dziecka. Tam samo jest w obecnej sytuacji, kiedy istnieje realne prawdopodobieństwo zarażenia się infekcją COVID-19. Z racji tego, że kobiety ciężarne są szczególnie podatne na zarażenie, Ministerstwo Zdrowia opracowało specjalne wytyczne, dotyczące odbierania podczas pandemii. I choć nie są to obowiązki lecz zalecenia, szpitale skrupulatnie ich przestrzegają. […]

Błąd lekarski do prokuratury?

Na dwoje babka wróżyła. A w przypadku lekarzy to nawet i na troje. Błąd lekarski, działanie czy zaniechanie lekarza może być bowiem oceniane z perspektywy odpowiedzialności cywilnej, zawodowej oraz karnej.   Każda dziedzina prawa ma swoją specyfikę, inne przyświecają jej cele. Stąd sprawa o błąd lekarski „do wygrania” na kanwie prawa cywilnego, może być przegrana z kretesem podczas procesu karnego. Czy każdy błąd lekarski jest przestępstwem? W tym miejscu […]

Covid-19 chorobą zawodową lekarzy?

O chorobach zawodowych. Zgodnie z ustawową definicją, choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Okoliczności te nazwane są „narażeniem zawodowym” a rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu zatrudnienia pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów choroby zawodowej w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. […]

Zadośćuczynienie za zarażenie koronawirusem w wyniku zaniedbań szpitala

Zagrożenie koronawirusem to czas próby, zarówno dla placówek udzielających świadczeń zdrowotnych, personelu medycznego, jak i dla całego społeczeństwa. Teraz to od każdego z nas zależy, czy naszym odpowiedzialnym zachowaniem – poddaniem się domowej izolacji – pomożemy służbie zdrowia, czy niefrasobliwym podejściem doprowadzimy do powtórki włoskiego scenariusza rozwoju pandemii. Obecnie, aby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa, wprowadzono dotkliwe restrykcje, obowiązujące każdego bez wyjątku. Zasadą jest pozostanie […]

Rodzic ma prawo być z dzieckiem w szpitalu podczas epidemii

W dobie epidemii koronawirusa szpitale wprowadzają zakazy odwiedzin pacjentów hospitalizowanych, w tym również pacjentów małoletnich. W konsekwencji dzieci zostają pozbawiane możliwości przebywania w szpitalu z rodzicami. Jak wskazuje Rzecznik Praw Dziecka (twitter.com), zagrożenie związane z koronawirusem nie może przesłaniać tego, że dla małych dzieci Mama i Tata to najważniejsze istoty na świecie. Ich miłość i bliskość pomagają w leczeniu. Także wymogi współczesnej medycyny oraz nowoczesne standardy pielęgnacji wskazują na konieczność […]

Urazy porodowe u noworodka donoszonego, a odszkodowanie za błąd lekarski

Makrosomia płodu to zjawisko, o którym z roku na rok jest coraz głośniej. Mowa o nim, gdy płód ma zbyt dużą masę ciała, przez co poród znacznie się komplikuje. Wśród powikłań wynikających z makrosomii, bardzo często wymienia się urazy okołoporodowe. W jakich sytuacjach można przypuszczać, że złamanie lub uszkodzenie mechaniczne powstałe podczas porodu jest wynikiem błędu, za który przysługuje odszkodowanie? Odpowiadamy. Otarcia, złamania i porażenia występujące u noworodków donoszonych Zwiększona […]