Pacjent nie musi być na przegranej pozycji. Zgłoś naruszenie swoich praw!

Olbrzymi poziom skomplikowania spraw sądowych o błędy medyczne i praca, jaką trzeba włożyć w udowodnienie winy lekarza sprawiają, że zdecydowana większość poszkodowanych Pacjentów nie chce bądź boi się podjąć rękawic w walce o należne im prawa. Do procesu z zaniedbaniem lekarzy w tle możesz jednak przygotować się w profesjonalny sposób. Zgłaszając nieprawidłowości warto pamiętać jednak o dwóch czynnikach: dokumentacja oraz czas. Sprawdź nasze wskazówki i w kilka minut dowiedz się, jak wygrać rozprawę sądową o błąd medyczny i uzyskać sprawiedliwą sumę z odszkodowania. Zapraszamy do lektury.

Aby wygrać sprawę o błąd medyczny, zadbaj o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

Absolutną podstawą ubiegania się odszkodowanie za błąd medyczny jest skompletowanie pełnej dokumentacji medycznej, która pokazuje wyraźną winę oraz zaniedbanie po stronie lekarza. Takie materiały uzyskasz zgłaszając się do placówki, w której zaszło do podejrzewanych przez Ciebie nieprawidłowości. Jak w każdej sprawie karnej, tak i tutaj zebrana dokumentacja będzie stanowić materiał dowodowy, na bazie jakiego sąd ma możliwość orzekania odpowiedniego świadczenia. Jego rodzaj będzie ściśle powiązany z błędem medycznym oraz faktem, jak zostanie on przez Ciebie bądź reprezentujących Twoją stronę prawników przedstawiony. Zastanawiasz się, co musi zawierać dobra dokumentacja medyczna w sprawach o zaniedbania w sztuce lekarskiej? Przede wszystkim zadbaj o to, aby każdy zawarty tam materiał był czytelny, posegregowany datą oraz potwierdzony przez placówkę medyczną. Skrupulatnie sporządzona dokumentacja nie powinna skrywać żadnych tajemnic. Zwłaszcza w tak skomplikowanych sprawach, jak niedotlenienie podczas porodu, odmówienie cesarskiego cięcia bądź w innych, popularnych w ostatnich latach błędach medycznych, zgłaszanych chociażby do naszej Fundacji Ośrodka Pomocy Poszkodowanym. Masz możliwość dołączenia tam wypisanych recept, zaleceń wystawionych przez lekarza? Możesz w prosty i czytelny sposób potwierdzić terminowość i rzetelność z Twojej strony? Zrób to, a takie postępowanie pomoże Ci szybciej zakończyć sprawę sądową o błąd medyczny.

Czas to pieniądz i przy błędach medycznych nie będzie on Twoim sprzymierzeńcem

Niezależnie od zgłaszanego przez Ciebie problemu, Fundacja Ośrodek Pomocy Poszkodowanym alarmuje! Odszkodowanie za zaniedbanie w sztuce lekarskiej przedawnia się – w przypadku osób dorosłych – 3 lata od daty dowiedzenia się o szkodzie oraz o podmiocie odpowiedzialnym do jej naprawienia. Małoletni mają prawo dochodzić swoich roszczeń aż do 20 roku życia. Jak widać, czas w takim przypadku nie będzie działać na korzyść poszkodowanego. Aby skutecznie ubiegać się o godne zrekompensowanie krzywd, Pacjent powinien działać ekspresowo, jednakże pośpiech w tego typu sytuacjach nie może rzutować na jakość prowadzonych prac. Wcześniej wspomniane dokumenty potwierdzające popełnienie błędu lekarskiego oraz potwierdzające konsekwencje zdrowotne muszą być przecież dopięte na ostatni guzik. Tylko tak będziesz w stanie skutecznie rozstrzygnąć sprawę na swoją korzyść. Jak widać, profesjonalne wsparcie Fundacji będzie Ci niezbędne praktycznie na każdym etapie ubiegania się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub alternatywne roszczenie pieniężne, rekompensujące poniesioną krzywdę. Oczywiście biorąc pod uwagę, że jakakolwiek gotówka jest w stanie wynagrodzić skutki wynikające z dość wyraźnego zaniedbania w sztuce lekarskiej.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.