Zamartwica urodzeniowa wynikająca z błędu lekarza. Co dalej?

W sytuacji, kiedy poród niepokojąco się przedłuża, a personel medyczny mimo wyraźnych przesłanek do cesarskiego cięcia nie podejmuje się przeprowadzenia porodu operacyjnego, może dojść do niedotlenienia noworodka. To groźne powikłanie, niosące ze sobą ryzyko powstania trwałych zmian w mózgu dziecka, a nawet jego zgonu. Co robić, kiedy mamy podstawy przypuszczać, że zamartwica wystąpiła wskutek nieumiejętnych działań personelu medycznego? Odpowiadamy poniżej. Uzasadnione wskazania do działania i brak reakcji […]

Kiedy przysługuje odszkodowanie za zakażenie dziecka przy porodzie?

Często słyszy się o historiach porodowych, kończących się dla rodziny dramatycznym finałem. Szczególnie szokujące są te, których można było uniknąć, na przykład przez wdrożenie odpowiednich procedur przez personel medyczny. Kiedy na sali porodowej dochodzi do zakażenia noworodka, jego konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. Duża infekcja wynikająca z zaniedbań lekarzy może spowodować rozstrój zdrowia dziecka, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci. W tym wpisie poruszamy temat […]