Kiedy przysługuje odszkodowanie za zakażenie dziecka przy porodzie?

Często słyszy się o historiach porodowych, kończących się dla rodziny dramatycznym finałem. Szczególnie szokujące są te, których można było uniknąć, na przykład przez wdrożenie odpowiednich procedur przez personel medyczny. Kiedy na sali porodowej dochodzi do zakażenia noworodka, jego konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. Duża infekcja wynikająca z zaniedbań lekarzy może spowodować rozstrój zdrowia dziecka, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci. W tym wpisie poruszamy temat odszkodowania za zakażenie noworodka z winy szpitala.

Zakażenie okołoporodowe niosące ze sobą konsekwencje

Ryzyko związane z tym, że noworodek zostanie zainfekowany przy porodzie lub w pierwszych dniach swojego życia, jest bardzo duże. Wpływa na to niska odporność dziecka, dla którego każda infekcja stanowi zagrożenie. Wśród czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia okołoporodowego wymienia się m. in. zbyt szybkie odpłynięcie wód płodowych i stosowanie używek przez ciężarną matkę. Jednak zdarza się, że ciąża przebiega prawidłowo, a do zainfekowania noworodka dochodzi przez błąd w sztuce lekarskiej. Nieodpowiednie działanie personelu obecnego przy porodzie pociąga ze sobą ryzyko groźnych powikłań, które mogą prowadzić do zgonu noworodka.

Prawo do rekompensaty za zakażenie noworodka w szpitalu

Sepsa, posocznica, wirus HPV czy zapalenie wątroby typu C to przykłady niebezpiecznych chorób zakaźnych, które mogą być przyczyną zgonu dziecka. Zakażenie nimi z winy szpitala upoważnia rodziców noworodka do ubiegania się o odszkodowanie. W Polsce placówki medyczne są odpowiedzialne za szkody wyrządzone na osobie pacjenta. W związku z powyższym, kiedy zakażenie dziecka przy porodzie niesie ze sobą dalsze konsekwencje dla jego zdrowia lub życia, rodzicom noworodka należy się wypłata rekompensaty od szpitala. Gdy mowa o zakażeniu, konieczne będzie ustalenie, czego jest ono następstwem:

  • niewłaściwej diagnozy sprzyjającej rozwojowi infekcji,
  • źle przeprowadzonego leczenia lub wykonania operacji,
  • podania nieodpowiedniego leku,
  • lub zaniedbań innego typu.

Trzeba też wykazać, że zakażenie wystąpiło z winy personelu medycznego, inaczej placówka nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkodę. Jeżeli podejrzewają Państwo, że w szpitalu doszło do zakażenia Waszego dziecka przez błąd w sztuce lekarskiej, prosimy o kontakt. Służymy profesjonalnym wsparciem na wszystkich etapach ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.