Nieprawidłowe leczenie zespołu aspiracji smółki

Każda matka z niecierpliwością i niepokojem oczekuje na pierwszy płacz nowonarodzonego dziecka – oznakę, że z jego zdrowiem jest wszystko w porządku. Cisza na sali porodowej to dla personelu medycznego pierwszy sygnał do podjęcia szybkich działań. Od wiedzy, doświadczenia i czujności lekarzy, położnych i pielęgniarek w takich sytuacjach zależy zdrowie i życie dziecka. Jeżeli dziecko po porodzie nie oddycha bądź ma trudności z tą podstawową życiową czynnością może dojść do bardzo poważnych i nieodwracalnych […]