Kiedy konieczne jest cesarskie cięcie?

W ostatnich latach rośnie liczba wykonywanych cięć cesarskich na całym świecie. W naszym kraju odsetek ciąż zakończonych przez CC wynosi prawie połowę – to bardzo dużo. Cesarskie cięcie należy rozumieć jako poważną operację chirurgiczną. Polega ona na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy, co pozwala wydobyć dziecko. CC wykonuje się przy znieczuleniu zewnątrzoponowym bądź podpajęczynówkowym. Większość przypadków cesarskiego cięcia stanowią zabiegi planowane kilka lub kilkanaście dni przed wyznaczonym terminem porodu, jednak zdarzają się sytuacje, w których okoliczności wymagają błyskawicznej decyzji specjalisty. W tym wpisie zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, co warto wiedzieć przed zabiegiem CC.

Główne wskazania do cesarskiego cięcia i możliwe konsekwencje tej operacji

Położnicze wskazania do wykonania CC obejmują sytuacje takie jak nieprawidłowe ułożenie główki dziecka, przedwczesne odklejenie łożyska czy podejrzenie krwotoku, spowodowanego pęknięciem macicy. Również, gdy poród naturalny związany jest z ryzykiem uszkodzenia ciała dziecka czy nawet zgonu dziecka bądź matki

Do wskazań pozapołożniczych zalicza się natomiast patologie położnicze, które uniemożliwiają poród naturalny. np. wskazania neurologiczne oraz choroby o podłożu sercowo-naczyniowym. Także wskazania psychiatryczne mogą dyktować decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia u kobiety (np. zdiagnozowanie u pacjentki silnej tokofobii).

Jak większość operacji, cesarskie cięcie niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Główną niedogodnością występującą niemal zawsze po wykonaniu CC, jest wydłużona rekonwalescencja. Gdy leki przeciwbólowe przestają działać, ból może znacząco utrudniać codzienne czynności, zwłaszcza w początkowym okresie po zabiegu. Najczęstsze powikłania po CC to powstawanie krwiaków, zakażenia rany pooperacyjnej czy zapalenie błony śluzowej macicy. Konsekwencją cesarskiego cięcia może być także zatorowość, której ryzyko wystąpienia wzrasta na samym początku połogu.

Warto mieć świadomość, że cesarskie cięcie wpływa na rozrodczość i kolejne ciąże; zdarza się bowiem, że blizna macicy powstała po pierwszym szyciu, podczas kolejnej ciąży okazuje się przyczyną niewłaściwej lokalizacji łożyska. Nie sposób pominąć kwestii zrostów wewnątrz jamy brzusznej, mogących w przyszłości powodować dolegliwości bólowe i stanowić przeszkodę w przeprowadzeniu kolejnych cięć. Powikłania po CC mogą pojawić się lata po operacji. Konsekwencje cesarskiego cięcia nie dotyczą wyłącznie matki; również u dziecka mogą wystąpić powikłania, takie jak zaburzenia integracji sensorycznej, niższa odporność (w związku z brakiem przejścia przez kanał rodny matki i swoistym „zebraniem” jej flory bakteryjnej) czy urazy cięte, do których czasami dochodzi przy przecinaniu mięśni macicy. Ogromną rolę w powodzeniu zabiegu i zminimalizowaniu ewentualnych powikłań odgrywa opieka i nadzór medyczny nad pacjentką. Nie zawsze są one jednak odpowiednie, przez co dochodzi do popełniania błędów lekarskich.

Cesarskie cięcie a błędy lekarzy. Zawalcz o przysługujące Ci odszkodowanie

Zaniedbania ze strony personelu medycznego, mogą znacznie zwiększyć ryzyko związane z urazami porodowymi zarówno u matki, jak i dziecka. Błąd przy porodzie może wystąpić w wielu formach; zazwyczaj ma on miejsce w momencie, gdy personel nadzorujący poród przez CC nie spełni swojego obowiązku opieki nad pacjentką i jej dzieckiem. W niektórych przypadkach zaniedbania widoczne są natychmiast, w momencie gdy w innych błędy lekarzy oraz personelu wychodzą po dłuższym czasie.

Do najczęstszych błędów należą::

  • nieprawidłowa ocena wielkości dziecka w czasie ciąży oraz brak podjęcia działań dotyczących najbezpieczniejszego sposobu jej rozwiązania;

  • opóźnienie decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia, które w efekcie doprowadza do niedotlenienia okołoporodowego (te zaś może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mózgowego porażenia dziecięcego, opóźnień w rozwoju umysłowych dziecka, padaczki);

  • brak decyzji o przeprowadzeniu CC mimo wskazań,

  • zarażenie się przez matkę infekcją pooperacyjną, której personel nie wyleczył szybko bądź odpowiednio;

  • krytyczne błędy chirurgiczne, skutkujące obrażeniami dziecka czy matki.

Prowadzona przez nas Fundacja Ośrodek Pomocy Poszkodowanym wspiera osoby i bliskich Pacjentów poszkodowanych zaniedbaniami ze strony szpitali i personelu medycznego Oferujemy wsparcie w zakresie podejmowania działań dotyczących ubiegania się o odszkodowanie. Skontaktuj się z nami – sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc!

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.