Niedotlenienie noworodka. Przyczyny, skutki i błędy lekarskie

W większości przypadków zamartwica urodzeniowa występuje u wcześniaków wskutek nieprawidłowości, związanych z rozwojem ciąży. Bywa również, że ciężkie niedotlenienie mózgu zachodzi u noworodka donoszonego i wynika z niewłaściwych działań personelu medycznego, obecnego przy porodzie. Wtedy z wysokim prawdopodobieństwem można mówić o błędzie, za który poszkodowanym przysługuje świadczenie odszkodowawcze. Niepokojące wyniki KTG to jednoznaczne wskazanie do dalszej diagnostyki Niedotlenienie okołoporodowe jest poważną komplikacją, której obawiają się niemal wszystkie mamy, oczekujące […]