Niedotlenienie okołoporodowe noworodka

W toku porodu jednym z obowiązków lekarza lub położnej jest badanie tętna dziecka. Nieprawidłowe tętno z reguły jest sygnałem, że następuje niedotlenienie okołoporodowe, które może pojawić się w każdej ciąży i na każdym etapie porodu. Do pomiaru tętna najczęściej wykorzystuje się badanie KTG. Jego wynik może zostać nieprawidłowo oceniony lub samo badanie może być wykonywane zbyt krótko lub za rzadko. Czasem zachodzi także potrzeba przeprowadzenia innych badań, jak np. USG. Zwykle niepokojące jest także odpłynięcie wód płodowych o zielonym kolorze.

Niedotlenienie mózgu u noworodka podczas porodu to podstawa do dochodzenia odszkodowania

Niedotlenienie dziecka podczas porodu niesie bardzo poważne konsekwencje dla jego zdrowia i życia. Zlekceważenie objawów niedotlenienia może prowadzić do niewykonania niezbędnego zabiegu cięcia cesarskiego lub do podjęcia tej decyzji zbyt późno. Tymczasem niedotlenienie noworodka niesie za sobą poważne następstwa, zwłaszcza gdy utrzymuje się przez dłuższy okres czasu. Może wówczas dojść nawet do uszkodzenia mózgu dziecka. Niedotlenienie dziecka przy porodzie może doprowadzić do takich chorób, jak mózgowe porażenie dziecięce (MPD), opóźniony rozwój, uszkodzenie wzroku czy padaczka. Niedotlenienie noworodka przy porodzie odciska kolosalne piętno na jego zdrowiu. Nasi doświadczeni specjaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w pomocy osobom poszkodowanym przez błąd medyczny – w tym niedotlenienie mózgu u noworodka. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, gdyż wiemy, przez co przechodzą poszkodowani pacjenci i ich rodzice. Wysłuchamy Cię ze szczególną wrażliwością i nakreślimy możliwości, jakie widzimy w sprawie. Skontaktuj się z nami i uzyskaj bezpłatną pomoc oraz poradę przgotowaną przez wspierający nas zespół prawników z Kancelarii BFP. Z naszą pomocą uzyskasz wysokie odszkodowanie za niedotlenienie u noworodka.

Kto powinien odpowiedzieć za niedotlenienie okołoporodowe noworodka? Sprawdzimy to dla Ciebie

Gdy akcja porodowa się przedłuża, a lekarz zwleka z podjęciem decyzji o rozpoczęciu cesarskiego cięcia, bardzo często dochodzi do niedotlenienia mózgu u noworodka. Skutki tego błędu mogą poważnie wpłynąć na funkcjonowanie dziecka, nie tylko w pierwszych godzinach życia, lecz również przez kolejne lata. Niedotlenienie podczas porodu może być wynikiem błędu medycznego albo zaniechania działań, które zapobiegłyby pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta. Wina nie zawsze leży po stronie lekarza odbierającego poród. Zdarza się, że za niedotlenienie noworodka odpowiedzialna jest osoba monitująca akcję serca płodu podczas badania KTG. Jednoznaczne wykazanie, kto przyczynił się do krzywdy noworodka, leży po stronie jego rodziców i reprezentujących ich prawników. W naszej Fundacji Ośrodku Pomocy Poszkodowanym znajdziesz adwokatów i radców prawnych którzy dowiodą, kto powinien odpowiedzieć za nieszczęście, jakiego doznało Twoje dziecko. Jeśli w jego imieniu chcesz dochodzić roszczeń odszkodowawczych za niedotlenienie mózgu przy porodzie, skontaktuj się z nami. Naszą specjalnością jest pomoc w uzyskiwaniu  godnych odszkodowań za błędy medyczne, do których zalicza się niedotlenienie mózgu u noworodka oraz inne komplikacje, mające miejsce podczas porodu. Prawo do odszkodowania za stan dziecka mają też rodzice. Sprawdź, o co powinieneś walczyć dla dziecka, które padło ofiarą błędu lekarskiego, i Twojej rodziny!

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.