Błędna diagnoza lekarska

Zła diagnoza lekarska potrafi nieść wiele negatywnych skutków dla zdrowia i życia poszkodowanego pacjenta. Błędna diagnoza lekarska często jest wypadkową zaniedbań i niestaranności ze strony lekarzy. Jeśli istniała realna szansa na prawidłowe rozpoznanie stanu chorego ma on prawo uzyskać odszkodowanie za złą diagnozę lekarską. Najczęstszymi przyczynami tego typu błędów lekarskich jest niestaranne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, brak wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, nierzetelne zbadanie pacjenta. Błędna diagnoza lekarska skutkuje znacznym opóźnieniem w prowadzeniu właściwego leczenia, a finalnie nawet poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Odszkodowanie od szpitala za złe leczenie stanowi szansę na godną rekompensatę.

Zła diagnoza lekarska powinna spotkać się z odpowiednią rekompensatą. Uzyskaj należne Ci odszkodowanie!

Pacjenci mają prawo do otrzymania świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pomoc powinna być udzielona w sposób rzetelny i w odpowiednim czasie. Niewłaściwa opieka medyczna i zła diagnoza lekarza odbierają podstawowe prawa pacjenta. Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski jest bardzo skomplikowane. Świadczymy z sukcesami pomoc w uzyskiwaniu godnych rekompensat pieniężnych dla poszkodowanych pacjentów. Jesteśmy zespołem specjalistów i radców prawnych, którzy gwarantują pomoc prawną na najwyższym poziomie. Z nami nie musisz obawiać się żmudnego postępowania odszkodowawczego, gdyż wyręczymy Cię w większości czynności prawnych. Jeśli masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za złą diagnozę lekarską skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści bezpłatnie nakreślą Ci możliwości, jakie widzimy w sprawie.

Błędna diagnoza lekarska może być tragiczna w skutkach dla pacjenta. Za jej postawienie należy się odszkodowanie

Często zachodzą przypadki, w których błędna diagnoza lekarska determinuje życie pacjenta. Bywa, że skutki są krótkotrwałe i zostają szybko zażegnane. Lecz nie zawsze pacjent ma tyle szczęścia. Zdarza się, że zła diagnoza lekarza przyczynia się do rozwoju choroby, która zamiast zostać wyleczona, zaczyna obejmować kolejne narządy. Powierzchowne przeprowadzenie badania lekarskiego czy niedokładne zapoznanie się z dokumentacją medyczną mogą prowadzić do rozpoczęcia nieodpowiedniego leczenia. W efekcie takiego działania już niejednokrotnie doszło do przeprowadzenia niewłaściwego zabiegu operacyjnego lub podania leku, który zamiast pomóc, zaszkodził. Nie da się ukryć, że zła diagnoza lekarska jest błędem medycznym. W związku z tym przysługuje za nią odszkodowanie od szpitala, który ponosi odpowiedzialność za zatrudnionych pracowników. Poszkodowany pacjent może dochodzić roszczeń przed Sądem lub próbować swoich sił na drodze polubownej. Czasem również lekarz, który postawi błędną diagnozę, musi odpowiedzieć za mylną decyzję. W imieniu naszych Klientów walczymy m.in. o odszkodowanie za złą diagnozę lekarską i odszkodowanie od szpitala za złe leczenie. Dołącz do grona zadowolonych byłych pacjentów, którzy otrzymali należne im rekompensaty za błędy, popełnione przez lekarzy.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.