Zadośćuczynienie za błąd medyczny / lekarski

Błąd medyczny na gruncie prawa cywilnego rozumiemy jako postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym. Zazwyczaj błąd lekarski spowodowany jest błędną diagnozą, zaniechaniem w prowadzonej diagnostyce i leczeniu, niewłaściwym przeprowadzeniem zabiegów. Poszkodowany pacjent w takiej sytuacji ma prawo uzyskać zadośćuczynienie za błąd lekarski. Świadczenie to stanowi próbę rekompensaty szkody moralnej, jakiej doznał pacjent na skutek błędnej diagnostyki i leczenia. Zadośćuczynienie za błąd medyczny jest świadczeniem rekompensującym ból i cierpienie fizyczne, psychiczne. Roszczenie zadośćuczynienia daje możliwość uzyskania wysokich stawek pieniężnych. Jest to świadczenie, w ramach którego poszkodowani pacjenci uzyskują najwięcej.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski umożliwi zrekompensowanie cierpienia i bólu doznanego przez pacjenta

Fundacja Ośrodek Pomocy Poszkodowanym to zespół specjalistów i radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Prawo i medycyna to nasze największe pasje, dlatego możemy oferować pomoc na najwyższym poziomie. Sprawy obejmujące błąd lekarski należą do jednych z najbardziej skomplikowanych. Zadośćuczynienie za błąd medyczny jest problemtyczne ze względu na uznaniowy charakter, który wymaga od prawnika dużych umiejętności negocjacyjnych, by uzyskać dochodzone stawki. Skontaktuj się z nami, a wskażemy Ci jakie możliwości widzimy w Twoim przypadku. Wesprzemy Cię w uzyskaniu zadośćuczynienie od szpitala.

Pomożemy Ci w uzyskaniu zadośćuczynienia za błąd medyczny od szpitala, w którym został on popełniony

Pacjent, który zgłasza się lub trafia do szpitala, oczekuje profesjonalnej pomocy od wykwalifikowanych lekarzy i personelu medycznego. Niestety, nie zawsze jest mu dane ją otrzymać. Gdy specjalista nie zdiagnozuje poprawnie choroby i w efekcie dojdzie do wdrożenia nieodpowiedniego leczenia, łatwo o diagnostyczny błąd medyczny. Za jego popełnienie przysługuje zadośćuczynienie od szpitala, podobnie jak za błąd lekarski w leczeniu, błąd organizacyjny, techniczny oraz terapeutyczny. Pokrzywdzony pacjent może otrzymać świadczenie stosownej wysokości, które pokryje koszty, wynikające z powodu poniesionego ubytku na zdrowiu. Zadośćuczynienie za błąd lekarski ma zrekompensować zarówno szkody fizyczne, jak również krzywdy psychiczne, jakich pacjent doznał przez nieuwagę lub niedouczenie lekarza. Dochodzi się go na drodze polubownej oraz, jeśli negocjacje nie wystarczą, na drodze sądowej. Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w wyniku działań lekarza lub personelu szpitala i istnieją przesłanki wskazujące na to, że popełniono błąd lekarski, zgłoś się do naszej Fundacji Ośrodka Pomocy Poszkodowanym. Sprawdzimy, czy przysługuje Ci zadośćuczynienie za błąd medyczny, dokonując analizy Twojego przypadku. Zawsze warto walczyć o rekompensatę, jeżeli ta jest nam należna. Zapraszamy do kontaktu.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.