Szkoda wyrządzona błędnym podaniem leku

Leczenie to proces, którego sukces zależy od wielu czynników. Pierwszym i podstawowym jest postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie odpowiedniej terapii. Oczywiście sukces terapii zależy także od współpracy pacjenta. Każdy, kto zgłasza się do lekarza musi mu podać szczegółowe i prawdziwe informacje o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i przebytych chorobach oraz podporządkować się zaleceniom dotyczącym terapii. Wyzdrowienie najczęściej zależy od prawidłowego przyjmowania lekarstw – w sposób i w dawkach ustalonych […]

Skutki błędnej operacji kręgosłupa

Obecnie problemy z kręgosłupem doskwierają większości polskiego społeczeństwa. Dla naszego układu kostnego najwłaściwszą jest pozycja stojąca, jednak niestety niewiele osób ma szanse na co dzień spędzać czas w sposób najbardziej komfortowy dla naszego kręgosłupa. Większość zawodów powoduję, że znaczną część dnia spędzamy w pozycjach narażających na poważne problemy zdrowotne. Zarówno osoby pracujące w biurach, jak i wykonujące prace fizyczne najczęściej już po kilku latach […]

Roszczenia związane ze śmiercią matki podczas porodu

Ciąża i poród to dla wielu kobiet najważniejsze wydarzenia w życiu. Od ich przebiegu zależy życie i prawidłowy rozwój dziecka. Również w organizmie kobiety zarówno ciąża, jak i poród pozostawiają trwały ślad. Naturalne procesy zachodzące w tym czasie w funkcjonowaniu organizmu matki mają za zadanie przystosować go do macierzyństwa. Jednak przygotowanie na narodziny dziecka to nie tylko regularne wizyty u ginekologa i zdrowy tryb życia, ale także zakup potrzebnych sprzętów do domu, a czasem także […]

Roszczenia związane z nieprawidłową opieką okołoporodową

Opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem ma kluczowe znaczenie dla dalszego życia obojga. Niestety w Polsce ciągle dochodzi do poważnych zaniedbań w opiece nad dzieckiem po jego urodzeniu. Błędy i zaniedbania popełnione we wczesnym okresie życia mogą mieć katastrofalne skutki dla prawidłowego rozwoju dziecka, a co za tym idzie poważnie utrudnić jego funkcjonowanie w późniejszym życiu. Bezpośrednio po porodzie rodzice nie mogą samodzielnie zająć się dzieckiem, stąd podstawowym obowiązkiem […]