Skutki błędnej operacji kręgosłupa

Obecnie problemy z kręgosłupem doskwierają większości polskiego społeczeństwa. Dla naszego układu kostnego najwłaściwszą jest pozycja stojąca, jednak niestety niewiele osób ma szanse na co dzień spędzać czas w sposób najbardziej komfortowy dla naszego kręgosłupa. Większość zawodów powoduję, że znaczną część dnia spędzamy w pozycjach narażających na poważne problemy zdrowotne. Zarówno osoby pracujące w biurach, jak i wykonujące prace fizyczne najczęściej już po kilku latach pracy skarżą się na dolegliwości związane z bólami kręgosłupa. Nie lepsza jest sytuacja wśród dzieci i młodzieży – godziny spędzone w szkole, podczas odrabiania pracy domowych, – lub powszechnych grach komputerowych i innych aktywnościach multimedialnych – najczęściej oznaczają spędzanie czasu w pozycji siedzącej, w sposób narażający na poważne uszkodzenie kręgosłupa.

Operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa

Wizyta u ortopedy i odpowiednio wcześnie podjęta rehabilitacja – a przede wszystkim aktywność fizyczna wzmacniająca kręgosłup – mogą przywrócić dobrą kondycję tego najważniejszego narządu układu kostnego. Jednak niektóre schorzenia, zwłaszcza w ich zaawansowanym stadium, można leczyć tylko operacyjnie. Katalog chorób kręgosłupa, których leczenie wymaga operacji jest długi. Do najczęściej spotykanych należą znaczne deformacje kręgosłupa, narośle zwyrodnieniowe na kręgach, oraz ogólne zwyrodnienie stawów. Jak wyjaśnia specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym niebezpieczeństwa związane z operacjami kręgosłupa wynikają z faktu, że jest to jeden z kluczowych elementów ludzkiego aparatu ruchu, który jednocześnie chroni rdzeń kręgowy – fundament układu nerwowego. Stąd też błąd popełniony podczas operacji kręgosłupa może mieć niezwykle poważne skutki, np. uniemożliwić poruszanie się, czy doprowadzić do porażenia głównych funkcji organizmu. Koszty leczenia, rehabilitacji i dostosowania się do nowych warunków życia po nieudanej operacji kręgosłupa są ogromne, stąd w takich przypadkach warto postarać się o uzyskanie stosownego odszkodowania.

Odszkodowanie za błąd podczas operacji kręgosłupa

Każdy lekarz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentowi przez swoje zawinione działanie lub zaniechanie. Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje wszystkie skutki niewłaściwego działania lekarza. Stąd też wysokość świadczenia odszkodowawczego uzależniona jest od rzeczywistej wysokości szkody. Ocenia się ją po zakończeniu okresu leczenia i rehabilitacji porównując stan zdrowia pacjenta, kondycję jego organizmu oraz aktywność sprzed choroby z tym, jaki zaistniał po nieprawidłowo przeprowadzonym leczeniu. Na wysokość odszkodowania wpływają także obiektywne rokowania co do możliwego zakresu powrotu do pracy zawodowej, lub uprawianego hobby. Należy pamiętać, że wysokość żądanego odszkodowania należy określić już w pozwie inicjującym postępowanie sądowe, stąd dla jego prawidłowego oszacowania oraz właściwego przeprowadzenia procesu warto skorzystać z pomocy kancelarii posiadającej doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.