Skala APGAR a błędy okołoporodowe. Analiza punktacji pod kątem zamartwicy płodu

Pierwszym poważnym egzaminem w życiu noworodka będzie ocena ogólnego stanu zdrowia, jaką przeprowadza neonatolog zaledwie klika chwil po porodzie. Skala APGAR, bo właśnie według niej dziecko otrzymuje określoną ilość punktów, potrafi szybko określić podstawowe parametry życiowe. Wynik testu może zdjąć kamień z serca rodziców lub całkowicie odwrotnie – jasno wskazać ciężkie niedotlenienie wewnątrzmaciczne, które w zdecydowanej większości przypadków powstaje […]