Podejrzenie zakażeniem COVID-19 a ciąża. Sprawdź, jak może obecnie wyglądać poród i okres połogu

Gdy zachodzi podejrzenie infekcji koronawirusowej lub COVID-19 zostanie zdiagnozowany u kobiety ciężarnej, pacjentkę należy izolować. To bardzo ważne działanie, pozwalające chronić życie matki i utrzymać płód w dobrostanie. Jak wyglądają inne obostrzenia i zalecenia, związane ze sprawowaniem opieki nad rodzącą zakażoną wirusem SARS CoV-2? Odpowiadamy. Wzmożony rygor to konieczność. Chore ciężarne mają prawo do godnej opieki okołoporodowej Jednoimienne szpitale zakaźne oraz inne placówki sprawujące opiekę nad osobami zakażonymi, […]