Podejrzenie zakażeniem COVID-19 a ciąża. Sprawdź, jak może obecnie wyglądać poród i okres połogu

Gdy zachodzi podejrzenie infekcji koronawirusowej lub COVID-19 zostanie zdiagnozowany u kobiety ciężarnej, pacjentkę należy izolować. To bardzo ważne działanie, pozwalające chronić życie matki i utrzymać płód w dobrostanie. Jak wyglądają inne obostrzenia i zalecenia, związane ze sprawowaniem opieki nad rodzącą zakażoną wirusem SARS CoV-2? Odpowiadamy.

Wzmożony rygor to konieczność. Chore ciężarne mają prawo do godnej opieki okołoporodowej

Jednoimienne szpitale zakaźne oraz inne placówki sprawujące opiekę nad osobami zakażonymi, wydzieliły specjalne pomieszczenia, do których wstęp ma wyłącznie personel medyczny. Zakaz odwiedzin i porodów rodzinnych jest w tym przypadku szczególnie uzasadniony. Hospitalizacja zakażonej ciężarnej musi przebiegać w sposób, minimalizujący ryzyko epidemiologiczne. W związku z tym, pacjentki obowiązuje nakaz noszenia maseczki – również podczas porodu – a także bezwzględnego przestrzegania zasad higieny. U ciężarnych, u których zdiagnozowano COVID-19, zalecane jest rozważenie rozwiązania ciąży poprzez cesarskie cięcie. Uważa się bowiem, że w momencie przechodzenia przez kanał rodny, noworodek jest znacznie bardziej narażony na kontakt z wirusem, niż podczas CC. Skróceniu ulega także czas porodu, co też minimalizuje ryzyko zakażenia.

Powyższe jednak nie oznacza, że kobieta chorująca na koronawirusa nie może urodzić drogą naturalną. Nie każdy przypadek wymaga możliwie najszybszego zakończenia porodu. Część pacjentów choruje bezobjawowo, a wtedy zakażenie wirusem COVID-19 nie musi być traktowane, jako wskazanie do CC. Sytuacja powinna być analizowana indywidualnie, a wszelkie decyzje podejmowane w trosce o dobro rodzącej. W przeciwnym wypadku mowa o działaniu na niekorzyść pacjenta, za które może przysługiwać odszkodowanie za błąd lekarski. Jeśli zachodzi podejrzenie jego popełnienia, warto skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Poszkodowanym, gdzie świadczona jest kompleksowa pomoc dla osób pokrzywdzonych w wyniku błędu medycznego. Pacjentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują profesjonalnego wsparcia, prosimy o kontakt.

Gdy matka jest zakażona koronawirusem, po porodzie może zostać oddzielona od dziecka

Zgodnie z rekomendacjami dla placówek, odbierających porody u pacjentek chorych na COVID-19, lekarze mogą czasowo rozdzielić zakażoną matkę od noworodka. W tej kwestii stanowisko konsultantów nie jest zgodne. Niektórzy uważają, że chociaż nie istnieją dowody wskazujące na przenoszenie koronawirusa z matki na dziecko, warto wdrożyć restrykcyjne działania. Izolacja aż do czasu potwierdzenia badaniami ustania infekcji, ma pozwolić uchronić dziecko przed ewentualnym zakażeniem. Według nich wskazane jest też, aby utylizować pokarm. Z kolei WHO podkreśla, że nie powinno się odbierać matce możliwości kangurowania, karmienia piersią, a tym bardziej przebywania z noworodkiem nawet, gdy zostanie u niej potwierdzona infekcja. Każda sytuacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia przez doświadczonych specjalistów.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.