Zespół aspiracji smółki jako powikłanie niedotlenienia mózgu przy porodzie

Średnio u jednego na tysiąc noworodków występuje zespół aspiracji smółki, często będący bezpośrednim wynikiem niedotlenienia okołoporodowego. W zdecydowanej większości przypadków, do powstania zanieczyszczonych wód płodowych dochodzi przez błąd medyczny, popełniony przy porodzie. Poniżej szerzej omawiamy to zagadnienie. Przedwcześnie wydalona smółka może wskazywać na niedotlenienie okołoporodowe Meconium aspiration syndrome (MAS) to bardzo poważne powikłanie, bezpośrednio związane z przedostaniem się pierwszego stolca oddanego przez płód, do jego dróg […]

Wypadnięcie pępowiny – niebezpieczny stan nagły, który można opanować

Niedotlenienie płodu jest jedną z poważniejszych komplikacji, zagrażających życiu dziecka. Może do niego dojść z różnych przyczyn, na przykład podczas ucisku na pępowinę, która uległa wypadnięciu. Co trzeba wiedzieć o groźnym stanie, jakim jest wypadnięcie pępowiny i wypchnięcie jej przez kanał rodny? Odpowiadamy. Kiedy dochodzi do wypadnięcia pępowiny i jak należy postępować w tym przypadku? Na początku warto zaznaczyć, że wypadnięcie pępowiny jest stanem rzadkim, dochodzi do niego średnio od […]

Dystocja barkowa, czyli śmiertelnie niebezpieczne powikłanie położnicze

Podczas porodu może dojść do szeregu powikłań, a jednym z nich jest niewspółmierność barkowa, nazywana dystocją. Jej wystąpienie ściśle wiąże się z dużą masą ciała dziecka i cukrzycą ciążową, a jego częstotliwość wynosi średnio raz na 1000-1200 porodów. Choć ta sytuacja położnicza jest rzadka, warto o wiedzieć o tym, jakie konsekwencje może ze sobą nieść. Kiedy postęp porodu kończy się po urodzeniu główki, mowa o dystocji barkowej W takiej […]