Zespół aspiracji smółki jako powikłanie niedotlenienia mózgu przy porodzie

Średnio u jednego na tysiąc noworodków występuje zespół aspiracji smółki, często będący bezpośrednim wynikiem niedotlenienia okołoporodowego. W zdecydowanej większości przypadków, do powstania zanieczyszczonych wód płodowych dochodzi przez błąd medyczny, popełniony przy porodzie. Poniżej szerzej omawiamy to zagadnienie.

Przedwcześnie wydalona smółka może wskazywać na niedotlenienie okołoporodowe

Meconium aspiration syndrome (MAS) to bardzo poważne powikłanie, bezpośrednio związane z przedostaniem się pierwszego stolca oddanego przez płód, do jego dróg oddechowych. Stolec ten zaczyna się formować już w okolicach 16 tygodnia ciąży, jest nazywany smółką i zawiera maź oraz wody płodowe, a także inne substancje, które docierają do organizmu płodu. U zdrowych noworodków wydalenie smółki następuje w pierwszej dobie po porodzie. Gdy stanie się to wcześniej – przed porodem – mowa o zagrożeniu, określonym zespołem aspiracji smółki.

Zbyt szybkie oddanie stolca zachodzi w wyniku silnego stresu odczuwanego przez dziecko albo zakażenia. Innym czynnikiem jest niedotlenienie mózgu przy porodzie , które nierzadko wynika z nieprawidłowego przebiegu akcji porodowej. Kiedy płód traci dostęp do tlenu, odruchowo stara się złapać oddech w wodach płodowych. Jeśli te są zanieczyszczone (zielony kolor wód płodowych może wskazywać na to, że dziecko oddało pierwszy stolec wewnątrz macicy), aspiracja jest bardzo ryzykowna. Zachłyśnięcie płynem owodniowym z zawartością smółki najczęściej skutkuje nagłym obniżeniem napięcia mięśniowego, bradykardią, a w rezultacie – brakiem czynności oddechowej.

Wystąpienie zespołu aspiracji smółki da się w porę przewidzieć, ratując życie dziecka

Podstawową czynnością, która pozwala zauważyć, że z płodem dzieje się coś niedobrego, jest badanie KTG. Bieżąca analiza zapisów kardiotokograficznych może uratować życie dziecka, ponieważ umożliwia kontrolę stanu wód płodowych. Trzeba wspomnieć, że kilkunastogodzinne narażenie płodu na kontakt ze smółką, ma poważne konsekwencje. To m. in. dostanie się stolca do przewodów nosowych i słuchowych, co trudno jest potem cofnąć. Zespół aspiracji smółki może również powodować przemieszczenie się zanieczyszczonej wody do płuc, co w przypadku nieudzielenia natychmiastowej pomocy, prowadzi do śmierci noworodka.

Bardzo ważne jest, aby personel medyczny w porę zauważył, że u płodu występują objawy, wskazujące na niedotlenienie mózgu przy porodzie, jak i często towarzyszące mu przedwczesne wydalenie smółki. By uniknąć śmiertelnych konsekwencji zamartwicy, należy jak najszybciej rozwiązać poród przez cesarskie cięcie. Lekarz, który mimo przesłanek sugerujących niedotlenienie płodu, forsuje poród siłami natury, popełnia błąd medyczny. Zaniechanie cesarskiego cięcia w takim przypadku może bowiem skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka, a nawet jego śmiercią.

Prowadzony przez nas Ośrodek Pomocy Poszkodowanym specjalizuje się w udzielaniu wsparcia Pacjentom, którzy doznali krzywdy ze strony personelu medycznego. Za każdy błąd lekarski przysługuje stosowne odszkodowanie. Dlatego jeżeli uważasz, że podczas porodu Twojego dziecka popełniono błąd w sztuce lekarskiej, zgłoś się do nas. Spróbujemy Ci pomóc.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.