Czym grozi pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym?

Wbrew pozorom, pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta to sytuacja, która zdarza się dość często w placówkach medycznych. Mimo postępu medycyny, liczba tego typu spraw wcale nie maleje. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o osobach poszkodowanych, które odkryły w sobie ciało obce pozostawione po operacji. Do tego typu przedmiotów zalicza się igły, klamry, tampony, skalpele, szkło, a nawet bliżej niezidentyfikowane metale medyczne. Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym to kontrowersyjny temat, w ramach którego często wywiązuje się dyskusja, czy należy traktować takie zdarzenie jako błąd medyczny czy niedbalstwo, za które odpowiada lekarz.

Coraz częściej spotkać się można z interpretacją, jakoby niedbalstwem było pozostawienie gazików, tamponów czy kompresów. Takie zdarzenie można usprawiedliwić nagłością operacji czy trudnymi warunkami operacyjnymi. Inaczej postrzega się sytuację, w której w ciele pacjenta pozostawione zostaną narzędzia chirurgiczne. W takim przypadku częściej mówi się o popełnieniu błędu medycznego, co wynika z nałożonego na personel obowiązku dokładnego wyliczenia przed i po operacji narzędzi, przyszykowanych do danego zabiegu. W obu sytuacjach możliwe jest domaganie się odszkodowania od lekarza (szpitala) za doznane zaniedbanie i jego konsekwencje dla zdrowia, a także życia.

Błąd medyczny i jego najczęstsze skutki dla pacjenta

Chociaż każdy przypadek należy interpretować indywidualnie, ważne by wiedzieć, że pacjenci nie zawsze zdają sobie sprawę, że to właśnie ciało obce może być przyczyną ich dolegliwości. Dowodzi tego dokładna analiza wielu sytuacji, związanych z pozostawieniem ciała obcego w polu operacyjnym – brzuchu, kolanie, czaszce czy ranie pooperacyjnej po złamaniu kości promieniowej. Ból przy poruszaniu się, uczucie rozbicia czy problemy gastryczne stanowią często podłoże wielu chorób i schorzeń.

Schemat większości przypadków jest podobny: pacjent zgłasza się z silnym i permanentnym bólem, ma liczne problemy zdrowotne. Podczas badań zostaje stwierdzona obecność ciała obcego, które zazwyczaj jest usuwane w trybie pilnym. Konieczne staje się przyjmowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, wymiana opatrunków, kontrole medyczne, badania oraz diagnostyka – nierzadko prywatna, stanowiąca spore obciążenie finansowe dla pacjenta. Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta najczęściej skutkuje zakażeniem, niedrożnością jelit, nieprawidłowym zrastaniem się kości, a także powstawaniem guzów, torbieli, ropni oraz zmian skórnych. W skrajnych przypadkach pozostawione w ciele pacjenta ciało obce stanowi zagrożenie dla życia!

Odszkodowanie medyczne za pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym

Rozważając skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej – zarówno własnej, jak i tej, w której posiadaniu jest dany szpital (możliwe jest sporządzenie jej wyciągów, kopii bądź poświadczonych za zgodność z oryginałem odpisów). Osoba poszkodowana może ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w tym także o odszkodowanie medyczne z tytułu kosztów leczenia, zwrotu kosztów opieki osób trzecich (rehabilitacji) lub wnioskować o rentę. Wysokość roszczeń zgłaszanych w procesach odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych zależy od stopnia krzywdy, oraz skutków popełnionego błędu medycznego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia oraz specjalistycznej porady, zgłoś się do nas – Fundacja Ośrodek Pomocy Poszkodowanym oferuje bezpłatne konsultacje dla wszystkich, którzy starają się o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych. Wspieramy w walce o lepsze jutro każdego, kto ucierpiał na skutek niedbalstwa, pomyłki czy zlekceważenia przez personel medyczny.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.