Śmierć dziecka w szpitalu a odpowiedzialność personelu. Dowiedz się, jak zawalczyć o odszkodowanie

Śmierć dziecka to bez wątpienia jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń dla rodzica. Niestety, zaniedbań ze strony personelu szpitala, mogących prowadzić do śmierci dziecka jest bardzo wiele. Co jakiś czas możemy usłyszeć bądź przeczytać o druzgocących sytuacjach, w których dziecko zmarło w szpitalu, gdyż nie została mu udzielona odpowiednia pomoc w czasie, gdy tego potrzebowało. W takich sytuacjach rodzina zmarłego pacjenta może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia za straty – zarówno finansowe, jak i emocjonalne, związane z bólem oraz cierpieniem po stracie bliskiej osoby. Możliwość dochodzenia roszczeń daje m.in. postępowanie cywilne. Poniżej wyjaśniamy, jak uzyskać odszkodowanie za śmierć dziecka w szpitalu, udowadniając błąd medyczny.

Odszkodowanie za śmierć dziecka w szpitalu

Istnieje wiele sytuacji, w których może dojść do zaniedbań ze strony personelu medycznego. Nieprawidłowe prowadzenie porodu (błędna interpretacja zapisów KTG, brak zlecenia odpowiednich badań, zbyt późna decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia), zaniedbania diagnostyczne lub brak udzielenia odpowiedniej pomocy dziecku przyjętemu na oddział – to tylko jedne z wielu błędów medycznych, mogących mieć fatalne konsekwencje.

Sprawy związane z kwestią odpowiedzialności lekarzy nie należą do najprostszych, jednak uzyskanie odszkodowania za śmierć dziecka w następstwie porodu lub zaniedbania jest możliwe. Niezbędne okazuje się odpowiednie przygotowanie oraz spełnienie przesłanek, które potwierdzają wystąpienie błędu medycznego:

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie z z aktualną wiedzą medyczną i zaleceniami.

  • Wskutek działania (lub jego braku) wystąpiła szkoda – śmierć dziecka w szpitalu.

  • Istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędem popełnionym przez lekarza a śmiercią dziecka w szpitalu.

Podstawą w sprawie jest zebranie całości dokumentacji medycznej, która dowodzi faktu popełnienia przez lekarza błędu. Daty przyjęcia do szpitala, wyniki przeprowadzonych badań, ich opisy – wszystkie informacje są na wagę złota. Warto pamiętać przy tym o swoich prawach i obowiązkach szpitala. Placówka medyczna jest zobowiązana do wydania całej dokumentacji związanej z leczeniem każdemu pacjentowi.

W przypadku spraw związanych z błędami okołoporodowymi, szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją jest konieczne do stwierdzenia, że ciąża była prowadzona w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodny z obowiązującymi standardami. Osoby poszkodowane w wyniku śmierci dziecka powinny również zgromadzić rachunki i faktury, które dokumentują wydatki poniesione w toku sprawy (prowadzenia ciąży/procesu leczenia dziecka):

W sprawach odszkodowawczych, czas nie jest Twoim sprzymierzeńcem. Kwestia przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za śmierć dziecka

Podobnie jak inne roszczenia wynikające z prawa cywilnego, również roszczenie o odszkodowanie za śmierć dziecka ulega przedawnieniu. W tym przypadku, poszkodowani mają na zgłoszenie 3 lata, od chwili gdy dowiedzieli się o śmierci dziecka w szpitalu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudną sytuacją dla rodziców jest walczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zwłaszcza w sytuacji tak delikatnej oraz traumatycznej. Fundacja Ośrodek Pomocy Poszkodowanym zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodziców dziecka z powodu jego śmierci. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo. Profesjonalna pomoc jest na wyciągnięcie ręki.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.