Zadośćuczynienie za utracone więzi rodzinne dla członków rodziny poszkodowanego!

Odszkodowanie może należeć się także Tobie, jeśli bliska Ci osoba jest ofiarą wypadku lub błędu lekarskiego! Twoje życie rodzinne legło w gruzach z uwagi na bardzo ciężki stan małżonka lub dziecka? Wskutek uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia naruszone zostały Wasze więzi rodzinne? Napisz do nas, sprawdzimy za darmo, czy masz prawo do zadośćuczynienia!

Zadośćuczynienie za zerwane więzi dla członków rodziny – Kodeks cywilny zmieniony

Prawo do zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny za utratę więzi rodzinnych wynika już nie tylko z wyroków sądowych, ale wprost z Kodeksu Cywilnego. W życie wchodzi przepis, który bez żadnych wątpliwości przyznaje prawo do zadośćuczynienia bliskim osobom, które doznały nieodwracalnej i poważnej szkody na zdrowiu.

Chodzi o sytuację, kiedy najbliższy członek rodziny dozna tak poważnego uszczerbku na zdrowiu, że nie jest możliwe nawiązanie lub kontynuowanie więzi rodzinnej. Uregulowanie tej kwestii wiele zmieni w życiu rodzin, które przez dramatyczne pogorszenie stanu zdrowia bliskiej osoby, nie funkcjonują, jak dawniej. Dotychczas utrata więzi będąca następstwem wypadku lub też błędu medycznego, nie zawsze była podstawą zasądzania zadośćuczynienia. Jak się okazuje, tzw. pozytywne związki zaspokajające potrzeby emocjonalne w rodzinie przed konsekwencjami zdarzeń życiowych, wymagały ochrony. Od teraz najbliżsi ciężko poszkodowanych będą mieli większe szanse na uzyskanie świadczenia.

Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i innym bliskim osobom, poszkodowanym w zdarzeniu. Co ważne, mowa tu o także o incydentach, do których doszło w ubiegłych latach, a nie tylko po wejściu w życie nowych przepisów. Aby uzyskać zadośćuczynienie za utracone więzi trzeba jednak sprawdzić, czy roszczenia te nie uległy przedawnieniu.

Uprawniające do zadośćuczynienia uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby bliskiej, muszą być naprawdę poważne i trwałe. To chociażby stan wegetatywny, w którym chory jest przytomny, ale nieświadomy. Z pewnością nie może to być stan przejściowy. Odszkodowanie za zerwane więzi wynika bowiem z niemożności do życia w „pełnej rodzinie”. Gdy według lekarzy jest duża szansa na istotną poprawę zdrowia poszkodowanego, ani zadośćuczynienie dla najbliższych ani inne odszkodowanie z tytułu utraconych więzi rodzinnych, nie należy się.

W jakich sytuacjach bliska rodzina będzie miała prawo do zadośćuczynienia za zerwane więzi?

O tym, kiedy okoliczności upoważniają członków rodziny do walki o zadośćuczynienie, najprościej napisać na przykładach. Najbliższa rodzina może wnieść o świadczenie za zerwane / utracone więzi np.:

  • gdy przez błąd medyczny, wypadek drogowy bądź wypadek w pracy – poszkodowany ucierpiał na tyle, że w praktyce nie ma z nim kontaktu albo kontakt jest minimalny, lub tylko ma się wrażenie, że chory reaguje na obecność innych,

  • gdy przez błąd okołoporodowy albo niedotlenienie podczas porodu dziecko jest sparaliżowane: nie mówi, nie chodzi,

  • gdy poszkodowany jest w stanie wegetatywnym, pozostaje całkowicie uzależniony od aparatury medycznej albo innych osób,

  • gdy poszkodowany przeszedł poważny uraz mózgu lub niedotlenienie, których skutkiem jest encefalopatia, powodująca utratę podstawowych funkcji człowieka, jak poruszanie się i zdolności intelektualne,

  • gdy przez błąd przy porodzie dziecko cierpi na ciężką postać mózgowego porażenia dziecięcego (MPD).

Zadośćuczynienie dla członków rodziny za utracone więzi przysługuje najbliższym zmarłego lub poszkodowanego, w szczególności matce i ojcu dziecka. Co więcej, o odszkodowanie za stan wegetatywny mogą ubiegać się jedynie bliscy poszkodowanego, z którym łączyła ich silna relacja rodzinna oraz emocjonalna. Jako, że świadczenie ma być przyznawane za doznaną krzywdę z powodu utraty więzi rodzinnych, należy udowodnić, że ta więź przed wypadkiem istniała.

Kto jest w danym przypadku najbliższym członkiem rodziny? O tym rozstrzygnie ostatecznie sąd, który będzie rozpatrywał pozew. Stanie się tak, jeśli ubezpieczyciel sprawcy odpowiadający za błąd lekarski lub wypadek, nie wypłaci zadośćuczynienia dobrowolnie. Utrata więzi stanowi ogromny cios dla członków rodziny. Na ich korzyść przemawia zatem fakt, że o uznaniu danej osoby za najbliższego członka rodziny zdecyduje nie tyle formalny stopień pokrewieństwa, ile m. in. bliskość kontaktów danej osoby z poszkodowanym czy stopień łączących ich uczuć. W wielu przypadkach będzie to oczywiście zadośćuczynienie dla matki bądź zadośćuczynienie dla ojca, a nawet zadośćuczynienie dla rodziców dziecka. Nie można przy tym zapominać, że w relacjach rodzinnych więzi emocjonalne wiążą też m.in. małżonków czy rodzeństwo. Jeśli uda się wykazać, że były one szczególnie silne, zadośćuczynienie lub też odszkodowanie dla najbliższych zostanie przyznane.

Wysokie zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne. O jakich kwotach mowa?

Jakie zadośćuczynienie / odszkodowanie za utracone więzi rodzinne może otrzymać członek najbliższej rodziny poszkodowanego? W jednej ze spraw wygranych przez prawniczki z kancelarii BFP mec. Jolantę Budzowską i mec. Karolinę Kolary, Sąd Apelacyjny przyznał matce poszkodowanego przy porodzie dziecka 300 tysięcy zł., a ojcu 200 tysięcy zł. zadośćuczynienia za utratę więzi rodzinnych. Dziecko, czterokończynowo porażone przez niedotlenienie okołoporodowe, otrzymało 1 milion 200 tysięcy zł.

Sąd Najwyższy już przed zmianą Kodeksu Cywilnego uznał, że zadośćuczynienie dla rodziców jest należne, gdy w wyniku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego dochodzi do „definitywnego i porównywalnego ze stanem śmierci unicestwienia więzi bliskości”. Dotyczy to zatem przypadków „głębokiego upośledzenia funkcji życiowych wskutek uszczerbków zdrowia najcięższych, nieodwracalnych i wyłączających możliwość zachowania bliskości”, gdy mamy do czynienia z poważnym i trwałym inwalidztwem.

W innych sprawach prowadzonych także przez kancelarię BFP, których głównym przedmiotem była utrata więzi rodzinnych, zapadły przykładowo następujące wyroki:

  • w 2018 r. Sąd w Warszawie przyznał rodzicom dziecka poszkodowanego przy porodzie po 100 tys. zł. zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do więzi rodzinnej,

  • w 2017 r. Sąd w Warszawie uznał, że odpowiednim zadośćuczynieniem dla rodziców dziecka poszkodowanego przez niedotlenienie okołoporodowe jest dla matki 150 tys. zł., dla ojca 100 tys. zł.

Zachęcamy do kontaktu – opisz nam swoją sytuację, a my ocenimy, czy przysługuje Ci zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne z bliską Ci osobą.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.