Roszczenia związane ze śmiercią matki przy porodzie

Organizm kobiety jest bardzo dobrze przystosowany do ciąży i porodu. Oczywiście nie oznacza to, że jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć wszelkie trudności pojawiające się w tym stanie. Dlatego tak ważne jest nie tylko prowadzenie odpowiedniego stylu życia przez matkę oczekującą potomstwa, ale także wykonywanie niezbędnych badań pozwalających w porę wykryć wszelkie zagrożenia. Współczesna medycyna pozwala skutecznie przeciwdziałać właściwie wszystkim niepożądanym zdarzeniom podczas ciąży i porodu, jednak kluczowa jest […]

Zadośćuczynienie za krzywdę dla najbliższych

„Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu” – postanowił 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r. III CZP 60/17). Tę przełomową i niezwykle korzystną dla poszkodowanych osób uchwałę wydano w sprawie prowadzonej przez mec. Jolantę Budzowską i mec. Karolinę Kolary z Kancelarii BFP. […]

Szkody wyrządzone dziecku podczas porodu

Niestety nie każdy poród przebiega bez komplikacji. Oczywiście dbanie o dobry stan zdrowia przez kobietę ciężarną, czy uczestniczenie w zajęciach mających przygotować ją na przyjście na świat jej dziecka znacząco zwiększają szanse prawidłowego przebiegu rozwiązania. Równie ważna jest profesjonalna opieka medyczna – jeżeli ona zawiedzie na nic mogą zdać się starania kobiety i jej najbliższych. Współczesne położnictwo z powodzeniem radzi sobie z właściwie wszystkimi niebezpieczeństwami mogącymi spotkać […]

Skutki braku lekarza na sali porodowej

W ostatnim czasie w prasie, radiu i telewizji coraz częściej pojawiają się materiały opisujące poważne braki w obsadzie lekarskiej oddziałów szpitalnych. Nie jest to problem nowy, gdyż od wielu lat eksperci zajmujący się służbą zdrowia wskazują na masowy odpływ za granicę zarówno młodych lekarzy zaraz po studiach, jak i doświadczonych specjalistów. Sytuacja ta wymaga systemowych rozwiązań, z pewnością dużo bardziej dalekosiężnych niż porozumienie z taką, czy inną grupą medyków. Jednak […]