Skutki braku lekarza na sali porodowej

W ostatnim czasie w prasie, radiu i telewizji coraz częściej pojawiają się materiały opisujące poważne braki w obsadzie lekarskiej oddziałów szpitalnych. Nie jest to problem nowy, gdyż od wielu lat eksperci zajmujący się służbą zdrowia wskazują na masowy odpływ za granicę zarówno młodych lekarzy zaraz po studiach, jak i doświadczonych specjalistów. Sytuacja ta wymaga systemowych rozwiązań, z pewnością dużo bardziej dalekosiężnych niż porozumienie z taką, czy inną grupą medyków. Jednak najczęściej zapomina się, że za kalkulacjami ekonomicznymi i statystykami średniego wieku lekarzy stoi zdrowie i życie pacjentów – nie raz zagrożone brakiem odpowiedniego personelu na oddziale.

Zbyt późno podjęta resuscytacja noworodka

Poród to dla każdej matki długo wyczekiwany moment, od jego prawidłowego przebiegu w dużej mierze zależy zdrowie i życie zarówno rodzącej, jak i jej dziecka. Niemniej istotne są pierwsze chwile po porodzie, kiedy organizm dziecka po raz pierwszy podejmuje funkcje życiowe poza organizmem matki. Jeżeli w tym momencie dochodzi do jakichkolwiek zaburzeń zdrowie i życie noworodka może być w poważnym niebezpieczeństwie. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń są trudności z rozpoczęciem samodzielnego oddychania, czy zatrzymanie akcji serca. Sytuacje te mogą prowadzić do niedotlenienia mózgu i jego ciężkiego uszkodzenia, a co za tym idzie okołoporodowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – nieodwracalnego schorzenia, które na zawsze paraliżuje działanie poszczególnych narządów, czy całych układów ludzkiego organizmu. Przy zatrzymaniu akcji serca – zwłaszcza u noworodka, którego mózg jest szczególnie podatny na uszkodzenia – liczy się każda sekunda. Jeżeli natychmiast nie podejmie się resuscytacji skutki opóźnienia bywają tragiczne. Dlatego brak odpowiedniej obsady lekarskiej może doprowadzić do utraty cennych sekund, a co za tym idzie powstania szkody na zdrowiu małego pacjenta. Co zrobić, gdy do niej doszło.

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej

Błąd w sztuce medycznej to działanie bądź zaniechanie sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Jeżeli szpital nie zapewnił odpowiedniej obsady personelu z pewnością dopuścił się zaniechania mogącego stanowić błąd w sztuce medycznej. Jeżeli z takiego stanu rzeczy wynikła szkoda na zdrowiu pacjenta szpital (bądź inny podmiot lecznicy) ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach prawa cywilnego. A więc przede wszystkim zobowiązany jest do wypłaty rekompensaty. Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej powinno w pełni rekompensować wyrządzoną szkodę – a więc nie może być ani wygórowane, ani zbyt niskie. Oszacowanie jego wysokości nie jest łatwe, wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy medycznej, jak i prawnej. Dlatego też skorzystanie z pomocy profesjonalisty w dziedzinie odszkodowań medycznych jest nieodzownym elementem skutecznego dochodzenia należnego odszkodowania. Jest to proces trudny, ale – przy zastosowaniu właściwych środków – możliwy do wygrania.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.