Resekcja macicy wskutek błędu lekarskiego

W Polsce coraz częściej promuje się porody drogami natury. Sytuacja ta wynika z niepokojąco dużej ilości ciąż rozwiązywanych za pomocą cesarskiego cięcia – które nie zawsze wykonywane jest z przyczyn ściśle medycznych. Oczywiście poród naturalny jest najodpowiedniejszy zarówno dla matki, jak i dziecka. Jednak jego forsowanie wbrew wystąpieniu przesłanek do wykonania „cesarki” jest niezwykle niebezpieczne. Dla dziecka stwarza zagrożenie wystąpienia m. in. […]

Odszkodowanie za błąd przy interpretacji wyniku KTG

Dla wielu kobiet w ciąży poród jest przedmiotem wielu obaw. Są one o tyle uzasadnione, że od jego prawidłowego przebiegu zależy zdrowie i życie zarówno matki, jak i dziecka. Stąd niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie do tej chwili – dziś coraz częściej opieka nad kobietą ciężarną sprowadza się nie tylko do wykonywania kontrolnych badań i odbywania wizyt u ginekologa, ale obejmuje także zapoznanie się z samym przebiegiem porodu. Niestety nawet najlepsze […]

Zbyt mało lekarzy podczas dyżuru odbija się na zdrowiu noworodków

Problemy z zapewnieniem odpowiedniej obsady personelu szpitalnego mogą bardzo poważnie zagrozić życiu i zdrowiu pacjentów. Szpital to tak naprawdę skomplikowany system całego szeregu połączonych ze sobą jednostek. Do jego prawidłowego funkcjonowania – a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa chorym – potrzeba dobrej koordynacji pracy wielu osób. Podobnie na oddziałach ginekologiczno-położniczych zapewnienie prawidłowej opieki noworodkom, kobietom rodzącym, czy hospitalizowanym z innych powodów wymaga intensywnej pracy zarówno […]

Skutki braku leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiety w ciąży

Podczas ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele różnych procesów, które niekiedy mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Współczesna medycyna radzi sobie z nimi bardzo dobrze, stąd fachowa opieka lekarska i dbanie o stan zdrowia to fundamenty pomyślnego przebiegu ciąży i porodu. Cukrzyca ciążowa, nadciśnienie, czy zaburzenia równowagi hormonalnej mogą być skutecznie leczone, redukując do minimum ryzyko wystąpienia trwałych uszczerbków na zdrowiu matki i dziecka. Niestety nie wszyscy ginekolodzy […]