Skutki braku leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiety w ciąży

Podczas ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele różnych procesów, które niekiedy mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Współczesna medycyna radzi sobie z nimi bardzo dobrze, stąd fachowa opieka lekarska i dbanie o stan zdrowia to fundamenty pomyślnego przebiegu ciąży i porodu. Cukrzyca ciążowa, nadciśnienie, czy zaburzenia równowagi hormonalnej mogą być skutecznie leczone, redukując do minimum ryzyko wystąpienia trwałych uszczerbków na zdrowiu matki i dziecka. Niestety nie wszyscy ginekolodzy wykazują się wystarczają czujnością i troską o stan kobiety w ciąży. Co zrobić w sytuacji, gdy błąd lekarza skutkuje poważnym uszczerbkiem na zdrowiu matki, czy dziecka?

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i życia matki oraz jej dziecka. W literaturze medycznej do najpowszechniejszych czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego u kobiety ciężarnej wymienia się schorzenia nerek i naczyń krwionośnych, czy nieprawidłową dietę oraz stres. Ryzyko zachorowania znacząco wzrasta u kobiet ciężarnych poniżej 18. i powyżej 35. roku życia. Na szczęście rozpoznanie nadciśnienia nie jest trudne – wystarczy jedynie właściwe badanie poziomu ciśnienia tętniczego. Zaniechanie kontroli tego parametru i niewykrycie niepokojących objawów może doprowadzić do bardzo poważnych zagrożeń dla zdrowia dziecka i jego matki: wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu płodu, przedwczesnego oddzielania się łożyska, czy stanu przedrzucawkowego. Przykładowo ostatnie z tych powikłań może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia płodu, a nawet śmierci matki i dziecka. Schorzenie to objawia się nagłymi skokami ciśnienia, białkomoczem i obrzękiem kończyn oraz twarzy. Jeżeli w porę nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie może dojść do tzw. rzucawki, czyli napadu drgawek podobnych do ataku padaczki, najczęściej kończącego się utratą przytomności przez ciężarną. Co zrobić w sytuacji, gdy błędy popełnione przez lekarza prowadzą do wystąpienia tego niebezpiecznego stanu?

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej

Błąd w sztuce medycznej jest zawinionym działaniem bądź zaniechaniem lekarza prowadzącym do wyrządzenia szkody na zdrowiu pacjenta. Popełnienie takiego błędu skutkuje powstaniem po stronie lekarza odpowiedzialności odszkodowawczej. Przykładowo jeżeli lekarz nie zdiagnozuje nadciśnienia tętniczego u kobiety ciężarnej, a tym samym nie wdroży odpowiedniego leczenia wyrządzając szkodę na zdrowiu matki bądź dziecka, ma obowiązek wyrównać straty spowodowane swoim błędem. Wysokość odszkodowania winna odpowiadać rozmiarom wyrządzonej szkody, dlatego jej oszacowanie wymaga specjalistycznej wiedzy. W konstruowaniu pozwu odszkodowawczego warto skorzystać z pomocy prawnika posiadającego bogate doświadczenie w tego typu sprawach. Daje to gwarancje nie tylko poprawnego skonstruowania pisma inicjującego postępowanie, ale również fachowego i skutecznego przeprowadzenia procesu.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.