Odszkodowanie za okołoporodowe pęknięcie krocza. Dowiedz się, jak je uzyskać

Okołoporodowe pęknięcie krocza to dość powszechny problem, który – zgodnie z najnowszymi badaniami – w Polsce dotyczy aż 40% rodzących kobiet. Ze względu na konieczność interwencji chirurgicznej oraz późniejsze następstwa dotyczące zdrowia i jakości życia, pęknięcie krocza w trakcie porodu wynikające z błędu lekarskiego kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania bądź zadośćuczynienia pieniężnego. Jak uzyskać tego typu rekompensatę? Sprawdź nasz szczegółowy poradnik. Ośrodek Pomocy Poszkodowanym podpowiada!

Dlaczego okołoporodowe pęknięcie krocza kwalifikuje się pod odszkodowanie?

Mimo wszystko, odpowiedź na to pytanie jest bajecznie prosta. Wysokie odszkodowania za błędy lekarskie należą się w każdym przypadku, gdzie z winy lekarza specjalisty lub placówki medycznej doszło do zaniedbania, które ma swoje konsekwencje w postaci utraty zdrowia bądź też komfortu życia codziennego. Okołoporodowe pęknięcia krocza są niezwykle popularnymi urazami, jakich doznają kobiety w trakcie porodu. A prewencja przed nimi stanowi jeden z najistotniejszych oraz najtrudniejszych problemów współczesnego położnictwa. Olbrzymim kłopotem, jeżeli weźmiemy pod uwagę przyszłościowe konsekwencje okołoporodowego pęknięcia krocza, będzie trzeci oraz czwarty stopień klasyfikacji, w jakich kobieta ma do czynienia z urazem krocza i zwieraczy czy uszkodzeniem błony śluzowej odbytu. W konsekwencjach może dość do licznych krwotoków w okolicach miejsc rodnych, zakażeń związanych z nieprawidłowym gojeniem się ran, problemów z nietrzymaniem stolca bądź gazów i do znacznego pogorszenia jakości życia seksualnego. Każde z wymienionych tutaj następstw kwalifikuje się pod uzyskanie odszkodowania. Pod warunkiem, że Pacjent – jako strona poszkodowana – będzie w stanie wykazać ewidentne zaniedbanie lekarza.

Pomożemy Ci ubiegać się odszkodowanie za okołoporodowe pęknięcie krocza

Pomocna w uzyskiwaniu odszkodowania za błąd medyczny będzie informacja, że tego typu zaniedbanie powinno być starannie udokumentowane. I to właśnie dokumentacja medyczna jest podstawą ubiegania się o takie roszczenia. Zebrany przez Ciebie lub Twoich prawników materiał powinien szczegółowo zawierać wszystkie informacje na temat leczenia, przebiegu porodu oraz wykonywanych ewentualnych zabiegów chirurgicznych. Takie w przypadku okołoporodowych pęknięć krocza są dość popularnym rozwiązaniem, stosowanym przez lekarzy specjalistów. Co istotne w tym temacie, ubiegając się o odszkodowanie za pęknięcie krocza w trakcie porodu, należy przedstawić komplet faktur, rachunków czy potwierdzeń odbytych wizyt, związanych z leczeniem bądź dodatkową rehabilitacją. Każdy koszt poniesiony w wyniku zaniedbania specjalisty lub też personelu placówki medycznej może zostać Ci zwrócony z odpowiednią nawiązką. Sam proces dochodzenia swoich praw jest jednak dość skomplikowany, dlatego nasza Fundacja Ośrodek Pomocy Poszkodowanym świadczy profesjonalne wsparcie na każdym etapie

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.