Odszkodowanie za błąd przy interpretacji wyniku KTG

Dla wielu kobiet w ciąży poród jest przedmiotem wielu obaw. Są one o tyle uzasadnione, że od jego prawidłowego przebiegu zależy zdrowie i życie zarówno matki, jak i dziecka. Stąd niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie do tej chwili – dziś coraz częściej opieka nad kobietą ciężarną sprowadza się nie tylko do wykonywania kontrolnych badań i odbywania wizyt u ginekologa, ale obejmuje także zapoznanie się z samym przebiegiem porodu. Niestety nawet najlepsze przygotowanie nie jest w stanie uchronić kobietę i jej dziecko przed błędem popełnionym przez personel. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Niedotlenienie okołoporodowe

Jednym z najniebezpieczniejszych dla życia i rozwoju dziecka powikłań porodu jest niedotlenienie dziecka. Najczęściej występuje ono w sytuacji, gdy nie przeprowadzono na czas cesarskiego cięcia i poród drogami natury trwał zbyt długo. W takim przypadku dziecko nie otrzymuje właściwej ilości tlenu przez co może dojść do trwałego uszkodzenia tkanek i narządów. Oczywiście najniebezpieczniejsze są uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Mogą one doprowadzić do wielu poważnych chorób takich, jak padaczka, czy mózgowe porażenie dziecięce. Aby przeciwdziałać niedotlenieniu podczas całej akcji porodowej stan dziecka powinien być monitorowany na pomocą aparatu KTG. Jest to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest śledzenie czynności serca płodu oraz skurczy mięśnia macicy. Prawidłowe wykonanie tego badania pozwala zawczasu wykryć oznaki niedotlenienia i natychmiast przeprowadzić cesarskie cięcie. Niestety błędy medyczne wynikają nie tylko z nieprzeprowadzania zalecanych procedur medycznych, ale także z ich nieprawidłowego wykonania. Zarówno zaniechanie obserwacji stanu dziecka za pomocą urządzenia KTG, jak i błędne zinterpretowanie wyników tego badania może doprowadzić do niedotlenienia okołoporodowego.

Dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny

Zgodnie z prawem każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Zasada ta dotyczy także pracowników służby zdrowia, którzy poprzez swoje działania bądź zaniechania doprowadzili do szkody na zdrowiu pacjenta. Niestety dochodzenie odszkodowania w takich wypadkach to długi i skomplikowany proces, wymagający przeprowadzenia wielu dowodów. Przede wszystkim należy w nim wykazać, że doszło do popełnienia błędu w sztuce medycznej, np. nieprawidłowego zinterpretowania wyników badań bądź podania niewłaściwego leku. Poza tym trzeba udowodnić związek przyczynowy pomiędzy nieprawidłowym działaniem bądź zaniechaniem, a powstaniem szkody. Oczywiście o odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku błędów medycznych możemy mówić jedynie w sytuacji, gdy są one zawinione. Stąd też przeprowadzenie takiego procesu wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy i bogatego doświadczenia – dlatego też dochodząc odszkodowania za błąd medyczny warto skorzystać z pomocy prawnika, który ma na swoim koncie wygrane takich procesów.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.