Zbyt mało lekarzy podczas dyżuru odbija się na zdrowiu noworodków

Problemy z zapewnieniem odpowiedniej obsady personelu szpitalnego mogą bardzo poważnie zagrozić życiu i zdrowiu pacjentów. Szpital to tak naprawdę skomplikowany system całego szeregu połączonych ze sobą jednostek. Do jego prawidłowego funkcjonowania – a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa chorym – potrzeba dobrej koordynacji pracy wielu osób. Podobnie na oddziałach ginekologiczno-położniczych zapewnienie prawidłowej opieki noworodkom, kobietom rodzącym, czy hospitalizowanym z innych powodów wymaga intensywnej pracy zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i położnych.

Zbyt późno wykonane cesarskie cięcie

Obsada oddziału ginekologiczno-położniczego powinna być na tyle duża, żeby zabezpieczyć jego normalne funkcjonowanie, jak i konieczność przeprowadzenia nieplanowanych zabiegów, np. cesarskiego cięcia. Oczywiście dokładana ilość personelu będzie zależeć od wielu czynników – przede wszystkim maksymalnej ilość pacjentek, jakie mogą zostać przyjęte na danym oddziale. W każdym razie należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia szkody na zdrowiu matki bądź dziecka warto zastanowić się, czy nie była ona efektem niedostatecznej obsady personelu medycznego. Zdarzają się sytuacje, w których nie doszło do wykonania koniecznego zabiegu z powodu braków kadrowych. Przykładowo cesarskie cięcie – wbrew obiegowym opiniom – jest bardzo poważną i rozległą operacją. Do jej przeprowadzenia konieczna jest obecność dwóch lekarzy ginekologów, anestezjologa oraz kilku członków personelu pomocniczego. Jeżeli w danym szpitalu dyżuruje np. zbyt mało anestezjologów – co niestety współcześnie często jest realnym zagrożeniem – wykonanie cesarskiego cięcia na czas może okazać się niemożliwe. Takie sytuacje stanowią potencjalnie niezwykle poważne zagrożenie dla życia matki i dziecka. Zbyt późna cesarka prowadzi m. in. do niedotlenia okołoporodowego dziecka. Co zrobić w sytuacji, gdy nieodpowiednia obsada personelu medycznego oddziału doprowadziła do wyrządzenia szkody na zdrowiu dziecka?

Dochodzenie odszkodowania

W Polsce odszkodowania medyczne coraz rzadziej są tematem tabu. W prasie, czy Internecie można znaleźć wiele porad, jak uzyskać odszkodowanie, czy skutecznie poprowadzić tego typu proces sądowy. Niestety rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Szpitale niezwykle rzadko przyznają się do swoich błędów, co powoduje konieczność przeprowadzania długiego i skomplikowanego procesu sądowego. W takiej sytuacji, jak niezapewnienie właściwej obsady dyżuru należy przede wszystkim określić winnego takiego stanu rzeczy. Dalej koniecznym jest wykazanie, że właśnie to zdarzenie było źródłem szkody. W tym celu kluczowa jest ocena dokumentacji medycznej, zwłaszcza pod kątem występowania medycznych przesłanek do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego oszacowania wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu – odszkodowanie ma na celu pełną rekompensatę doznanej szkody, a więc musi ono odpowiadać jej wysokości. Z tych wszystkich względów warto udać się do prawnika, którego wiedza i doświadczenie dają duże szanse wygranej.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.