Skala APGAR a błędy okołoporodowe. Analiza punktacji pod kątem zamartwicy płodu

Pierwszym poważnym egzaminem w życiu noworodka będzie ocena ogólnego stanu zdrowia, jaką przeprowadza neonatolog zaledwie klika chwil po porodzie. Skala APGAR, bo właśnie według niej dziecko otrzymuje określoną ilość punktów, potrafi szybko określić podstawowe parametry życiowe. Wynik testu może zdjąć kamień z serca rodziców lub całkowicie odwrotnie – jasno wskazać ciężkie niedotlenienie wewnątrzmaciczne, które w zdecydowanej większości przypadków powstaje podczas błędu okołoporodowego. Jak odczytywać skalę APGAR pod kątem zamartwicy płodu? Odpowiedź na takie pytanie znajdziesz w naszym artykule. Podpowiadamy również, jakie kroki należy podjąć, jeśli drastycznie mała ilość przyznanych punktów będzie wynikiem niedopatrzenia lekarskiego.

Kiedy wynik badania APGAR wskazuje na ciężkie niedotlenienie wewnątrzmaciczne?

Traktowanie testu wykonywanego zaraz po porodzie jako formalność z całą pewnością nie będzie dobrym rozwiązaniem dla rodziców. Zwłaszcza, że badanie wykonywane w pierwszych minutach życia dziecka może przynieść negatywny wynik, a co za tym idzie – bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Neonatolog sprawdza każdego maluszka pod kątem wyglądu skóry, czynności serca, odruchów na drażnienie nosa, napięcia mięśniowego oraz oddechu. We wszystkich kategoriach noworodek może otrzymać maksymalnie dwa punkty, jednak zdarzają się przypadki wystawienia jednego oczka lub braku jakiejkolwiek wartości w jednej czy nawet kilku kolumnach. Punktację w przedziale 7-10 uznaje się za dobry rezultat. Wynik średni oraz czerwona lampka ostrzegawcza w głowie rodziców i lekarzy to zakres 4-6, natomiast przy maksymalnie 3 punktach w skali APGAR występuje ciężkie niedotlenienie okołoporodowe. Jeżeli rezultat ten utrzymuje się w 5 minucie życia maluszka, można przypuszczać zamartwicę okołoporodową. W zdecydowanej większości przypadków jest ona następstwem rażącego błędu popełnionego podczas wywoływania akcji porodowej. Takie sytuacje są jasną podstawą do wypłaty sprawiedliwego odszkodowania medycznego lub zadośćuczynienia, jeżeli zaniechanie przyniosło efekt nieodwracalnych zmian.

Niedotlenienie okołoporodowe może być następstwem zaniechania w sztuce lekarskiej

Ośrodek Pomocy Poszkodowanym pomoże Ci to zweryfikować. Posiadamy spektakularne doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Doskonale wiemy również, że w przypadku występowania błędów medycznych, podmioty odpowiedzialne za rażące odejście od obowiązujących procedur niezwykle często unikają odpowiedzialności prawnej. Czas z tym skończyć! Jeśli masz podejrzenia, że ciężkie niedotlenienie okołoporodowe jest wynikiem zaniechania w sztuce lekarskiej, w trybie pilnym zgłoś się do nas. Za błąd medyczny należy Ci się wysokie odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jednak wypłata takiego świadczenia musi być poparta niezbitymi dowodami, pokazującymi winę lekarza-specjalisty bądź placówki, gdzie przeprowadzany był poród. Zebranie dokumentacji będzie w takim przypadku absolutną podstawą dochodzenia swoich praw na wokandzie sądowej. Właśnie tym się zajmujemy, wyciągając pomocną dłoń do rodziców w tej trudnej sytuacji życiowej.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.