Roszczenia związane z nieprawidłową opieką okołoporodową

Opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem ma kluczowe znaczenie dla dalszego życia obojga. Niestety w Polsce ciągle dochodzi do poważnych zaniedbań w opiece nad dzieckiem po jego urodzeniu. Błędy i zaniedbania popełnione we wczesnym okresie życia mogą mieć katastrofalne skutki dla prawidłowego rozwoju dziecka, a co za tym idzie poważnie utrudnić jego funkcjonowanie w późniejszym życiu. Bezpośrednio po porodzie rodzice nie mogą samodzielnie zająć się dzieckiem, stąd podstawowym obowiązkiem personelu medycznego w tym okresie jest zapewnienie najlepszej i w pełni profesjonalnej opieki. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy dojdzie w tym zakresie do zaniedbań? Jakie prawa przysługują rodzicom?

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej

Każdy błąd w sztuce medycznej powinien wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności przez lekarza, czy innego członka personelu medycznego. Oczywiście nie chodzi tu o zemstę, ale przede wszystkim o uchronienie innych chorych przed błędnym leczeniem. Oprócz odpowiedzialności karnej, czy dyscyplinarnej lekarz ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzenie pacjentowi szkody oraz krzywdy. Odpowiedzialność cywilna lekarza obejmuje obowiązek wyrównania szkody i krzywdy wyrządzonej pacjentowi. Jak wyjaśnia specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym Są to pojęcia polskiego prawa cywilnego. Pierwsze z nich oznacza uszczerbek o charakterze majątkowym. W przypadku błędów medycznych wiąże się on z utratą przez pacjenta funkcji jego organizmu np. poprzez utratę wzroku, słuchu, czy paraliż kończyn. Natomiast krzywda ma charakter niemajątkowy, przysługujące za nią zadośćuczynienie ma rekompensować ból i cierpienie związane z doznaniem szkody. Jednak tego typu roszczenia można kierować nie tylko do lekarza, ale do każdego członka personelu medycznego, który popełnił błąd. Stąd też jeżeli w wyniku nieprawidłowej opieki sprawowanej nad noworodkiem przez położne lub pielęgniarki wyrządzono szkodę zdrowiu dziecka jego rodzice zyskują prawo do domagania się stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Roszczeń tych można dochodzić również na drodze postępowania sądowego. W niektórych przypadkach udaje się uzyskać należne świadczenia w drodze ugody, jednak zdarza się to rzadko. W Polsce szpitale niechętnie przyznają się do błędów swojego personelu, a co za tym idzie poszkodowani pacjenci muszą dochodzić swoich praw przed sądem. Wygranie takiej sprawy jest trudne, jednak przy pomocy prawników doświadczonych w sprawach błędów medycznych uzyskanie należnej rekompensaty staje się wysoce prawdopodobne. Skorzystanie z usług profesjonalistów umożliwi prawidłowe sformułowanie pozwu i określenie wysokości żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Jednak przede wszystkim doświadczona kancelaria przygotuje odpowiednią taktykę procesową, co przy konieczności przeprowadzenia wielu skomplikowanych dowodów – analizy dokumentacji medycznej, powołania biegłych lekarzy, przesłuchania świadków – jest podstawą wygrania sprawy odszkodowawczej.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.