Roszczenia związane ze śmiercią matki podczas porodu

Ciąża i poród to dla wielu kobiet najważniejsze wydarzenia w życiu. Od ich przebiegu zależy życie i prawidłowy rozwój dziecka. Również w organizmie kobiety zarówno ciąża, jak i poród pozostawiają trwały ślad. Naturalne procesy zachodzące w tym czasie w funkcjonowaniu organizmu matki mają za zadanie przystosować go do macierzyństwa. Jednak przygotowanie na narodziny dziecka to nie tylko regularne wizyty u ginekologa i zdrowy tryb życia, ale także zakup potrzebnych sprzętów do domu, a czasem także remont mieszkania. Poród jest wydarzeniem naturalnym, ale niestety niebezpiecznym. Jego nieprawidłowy przebieg i brak właściwej opieki w tym czasie mogą spowodować tragiczne skutki.

Śmierć matki podczas porodu

Pomimo ogromnego postępu medycyny śmierć przy porodzie ciągle jest odnotowywana we wszystkich krajach świata. Na szczęście jej przypadki są sporadyczne, jednak zagrożenie – zwłaszcza w przypadku niewłaściwej opieki lekarskiej i położniczej podczas ciąży i porodu – ciągle jest realne. Do najczęściej spotykanych przyczyn śmierci matki podczas porodu zalicza się krwotok położniczy; powikłania ciężkiego nadciśnienia tętniczego, które pojawia się w czasie ciąży, lubzator naczyń i zakażenia. Należy pamiętać, że przy odpowiedniej opiece medycznej podczas ciąży wiele niepokojących objawów można wykryć i im skutecznie przeciwdziałać – wyjaśnia specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym. Regularne wizyty u ginekologa oraz wykonywanie niezbędnych badań – w tym USG są standardem wśród kobiet spodziewających się przyjścia na świat ich dziecka. Jednak jak się okazuje praktyki te nie zawsze zapobiegają tragedii. Błąd lekarza, czy przeoczenie przez niego niepokojących symptomów mogą stać się przyczyną śmierci podczas porodu. Niestety zapewnienie „wszystko jest w porządku” nie zawsze odpowiada prawdzie. Oczywiście w przypadku śmierci matki podczas porodu żadne pieniądze z odszkodowania nie są w stanie wynagrodzić tej krzywdy, jednak ich otrzymanie z pewnością najbliższym pomoże przystosować się do nowej sytuacji, a co najważniejsze – zapewnić byt dziecku.

Prawo do odszkodowania po śmierci matki

W przypadku wyrządzenia szkody to poszkodowany uzyskuje prawo do żądania jej naprawienia. Natomiast w przypadku śmierci poszkodowanego, zgodnie z Kodeksem cywilnym, odpowiednie roszczenia przysługują najbliższym zmarłego. Przede wszystkim członkowie rodziny zmarłego uzyskują roszczenie o odszkodowanie. Warunkiem jego przyznania jest znaczne pogorszenie się ich sytuacji życiowej. Obok żądania odszkodowania najbliżsi członkowie rodziny mogą wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Warto pamiętać, że roszczenia te przysługują nie tylko osobom spokrewnionym lub spowinowaconym ze zmarłym, ale wszystkim, z którymi utrzymywał on bliskie stosunki emocjonalne. Stąd też fakt pozostawania w nieformalnym związku ze zmarłym również uprawnia do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. Ponadto osoby, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny lub którym dobrowolnie dostarczał on środków utrzymania mają prawo domagać się renty.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.