Niedotlenienie noworodka. Przyczyny, skutki i błędy lekarskie

W większości przypadków zamartwica urodzeniowa występuje u wcześniaków wskutek nieprawidłowości, związanych z rozwojem ciąży. Bywa również, że ciężkie niedotlenienie mózgu zachodzi u noworodka donoszonego i wynika z niewłaściwych działań personelu medycznego, obecnego przy porodzie. Wtedy z wysokim prawdopodobieństwem można mówić o błędzie, za który poszkodowanym przysługuje świadczenie odszkodowawcze.

Niepokojące wyniki KTG to jednoznaczne wskazanie do dalszej diagnostyki

Niedotlenienie okołoporodowe jest poważną komplikacją, której obawiają się niemal wszystkie mamy, oczekujące dziecka. Obawy te nie są bezpodstawne: nawet w przypadku podręcznikowej ciąży może dojść do zaburzeń w wymianie tlenu. Wówczas płód nie może oddychać i, jeśli bezzwłocznie nie zostanie wydobyty drogą cesarskiego cięcia, dozna nieodwracalnych zmian w mózgu lub umrze. Zdarza się, że dziecko rodzi się z niedotlenieniem okołoporodowym z powodu błędu medycznego, a mianowicie zaniedbań ze strony białego personelu. Przykładem takiej sytuacji jest zaniechanie wykonania zalecanych badań, jak choćby KTG. Niepodłączenie zapisu KTG i brak monitoringu stanu płodu może skutkować niewykryciem nieprawidłowości. Takie postępowanie może zostać uznane za błąd diagnostyczny, za który poszkodowanym przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet renta.

Zwlekanie z podjęciem dobrej decyzji jedną z przyczyn zamartwicy urodzeniowej

Wśród częstych przyczyn błędów okołoporodowych, radca prawny Jolanta Budzowska w artykule „Ciężki stan urodzeniowy dziecka i jak go uniknąć” wymienia m.in.:

  • nieprawidłowo zebrany wywiad medyczny (a w efekcie błędna kwalifikacja pacjentki do porodu siłami natury),

  • zlekceważenie błędnych zapisów KTG (i wynikające z tego niewykrycie zagrożenia: bradykardii bądź tachykardii u płodu),

  • błędy organizacyjne (z powodu zaniedbań o charakterze organizacyjnym, ciężarna pacjentka może nie otrzymać pomocy na czas).

Są to oczywiście tylko przykłady zaniedbań, nierzadko powtarzających się w sprawach o błędy okołoporodowe. Ich udowodnienie nie jest rzeczą prostą, ale możliwą. W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym wspieramy rodziny, pokrzywdzone przez personel szpitala. Gdy zachodzi podejrzenie, że za niedotlenienie noworodka odpowiadają lekarze, położne lub pielęgniarki, nie ma na co czekać. Skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy dokumentację i ocenimy, co da się zrobić w Twojej sprawie. Być może uda się nam uzyskać godne świadczenie za krzywdy, których dało się uniknąć. Specjalizujemy się w błędach okołoporodowych i wiemy, w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń. Zapraszamy do kontaktu.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.