Nieprawidłowe leczenie zespołu aspiracji smółki

Każda matka z niecierpliwością i niepokojem oczekuje na pierwszy płacz nowonarodzonego dziecka – oznakę, że z jego zdrowiem jest wszystko w porządku. Cisza na sali porodowej to dla personelu medycznego pierwszy sygnał do podjęcia szybkich działań. Od wiedzy, doświadczenia i czujności lekarzy, położnych i pielęgniarek w takich sytuacjach zależy zdrowie i życie dziecka. Jeżeli dziecko po porodzie nie oddycha bądź ma trudności z tą podstawową życiową czynnością może dojść do bardzo poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządów wewnętrznych.

Zespół aspiracji smółki

Zespół aspiracji smółki to poważne zaburzenie oddychania spowodowane przedostaniem się smółki do dróg oddechowych dziecka. Smółka jest to pierwszy stolec wydalany przez noworodka po urodzeniu. Zawiera on przede wszystkim wody i maź płodową, złuszczony nabłonek śluzówki przewodu pokarmowego i enzymy trawienne. Niekiedy substancja ta jest wydalana wcześniej, przez co znajduje się w wodach płodowych. Wydalenie przez dziecko smółki jeszcze w łonie matki może być spowodowane różnorodnymi czynnikami: przede wszystkim zakażeniem bądź niedotlenieniem wewnątrzmacicznym. W wyniku przedostania się smółki do wód płodowych dochodzi do upośledzenia czynności układu oddechowego dziecka. Stąd też zaraz po porodzie pojawiają się – i szybko narastają – trudności dziecka z respiracją. Podstawową czynnością ratującą zdrowie i życie dziecka jest odessanie smółki z dróg oddechowych. Jednak należy podjąć także szereg procedur przeciwdziałających rozwojowi zakażenia: koniecznym jest podanie antybiotyków, utrzymywanie właściwej temperatury ciała oraz ukrwienia narządów. Zaniechanie jakiejkolwiek z tych czynności może narazić dziecko na wystąpienie poważnych powikłań, z których najpoważniejszym jest niedotlenienie okołoporodowe. Co zrobić w sytuacji, gdy personel medyczny nie zachował się profesjonalnie w takiej sytuacji i doprowadził do szkody na zdrowiu dziecka?

Odszkodowanie za błąd medyczny

Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny to podstawowe uprawnienie osoby, która w wyniku zawinionego błędu w sztuce medycznej doznała uszczerbku na swoim zdrowiu. W przypadku, gdy poszkodowanym jest dziecko o odszkodowania mogą domagać się rodzice. Jednak uzyskanie satysfakcjonującej sumy pieniędzy w polskich realiach jest trudne – szpitale rzadko przyznają się do błędów swojego personelu, a wygranie procesu sądowego wymaga nie lada wiedzy i doświadczenia. W takich przypadkach jak nieprawidłowe postępowanie w przypadku zespołu aspiracji smółki ustalenie winy personelu wymaga podjęcia wszechstronnej analizy przede wszystkim dokumentacji medycznej, która pozwoli zrekonstruować przebieg zdarzeń. Jest to podstawa do prawidłowego skonstruowania pozwu i przygotowania całego procesu, w którym nieodzownym jest powołanie biegłych lekarzy. Poza tym na tym wstępnym etapie należy podać wysokość żądanego odszkodowania, co z kolei wymaga „wyceny” doznanej szkody. Prawidłowe wykonanie tych czynności może przesądzić o wygraniu całego procesu.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.