Zamartwica urodzeniowa wynikająca z błędu lekarza. Co dalej?

W sytuacji, kiedy poród niepokojąco się przedłuża, a personel medyczny mimo wyraźnych przesłanek do cesarskiego cięcia nie podejmuje się przeprowadzenia porodu operacyjnego, może dojść do niedotlenienia noworodka. To groźne powikłanie, niosące ze sobą ryzyko powstania trwałych zmian w mózgu dziecka, a nawet jego zgonu. Co robić, kiedy mamy podstawy przypuszczać, że zamartwica wystąpiła wskutek nieumiejętnych działań personelu medycznego? Odpowiadamy poniżej.

Uzasadnione wskazania do działania i brak reakcji personelu

Niedotlenienie noworodka nazywane również zamartwicą urodzeniową lub hipoksją, jest bardzo groźnym zaburzeniem, którego konsekwencje w wielu przypadkach wywołują trudno odwracalne zmiany zagrażające życiu dziecka i determinujące jego późniejszy rozwój. Każda sekunda zwłoki z działaniem oddala małego pacjenta od szansy na całkowity powrót do zdrowia. Przykładem najczęściej zachodzącej sytuacji dotyczącej zamartwicy dziecka jest zwlekanie z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia. Często lekarze zapominają, że brak reakcji w określonym czasie uchodzi za poważny błąd medyczny. Dlatego jeśli istnieją choćby niewielkie przesłanki pozwalające sądzić, że personel szpitala popełnił błąd lekarski w którego wyniku wystąpiło niedotlenienie noworodka, należy podjąć stanowcze kroki. Rodzice skrzywdzonego dziecka (w zależności od skali szkód wyrządzonych z winy personelu medycznego), mogą ubiegać się o wysoką lub bardzo wysoką rekompensatę.

Za błąd lekarski przysługuje odszkodowanie. Jeśli wykażemy winę personelu

Wielokrotnie słyszymy o nieumiejętnym odczytaniu wyniku badania KTG przez lekarza, monitorującego ciężarną. To tylko  kropla w morzu błędów medycznych, jakie są popełniane w dziedzinie polskiej ginekologii i położnictwa. W ich wykazywaniu specjalizują się m.in. pracownicy naszego Ośrodka Pomocy Poszkodowanym. Wykorzystując wiedzę medyczną i wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań dla pacjentów i ich rodzin, możemy skrócić Państwa cierpienie i w szybkim czasie sprawić, że świadczenie zostanie wypłacone. Niedotlenienie noworodka mogło nastąpić przez błąd różnego typu, m.in. diagnostyczny lub terapeutyczny, choć nierzadko też organizacyjny albo wykonawczy. Określenie okoliczności, w jakich nastąpiła fatalna pomyłka oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją medyczną pozwolą podjąć odpowiednie środki. Co za tym idzie, wywalczyć odszkodowanie od szpitala, Towarzystwa Ubezpieczeniowego albo bezpośrednio od lekarza, który doprowadził do niedotlenienia noworodka.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.