Zamartwica urodzeniowa wynikająca z błędu lekarza. Co dalej?

W sytuacji, kiedy poród niepokojąco się przedłuża, a personel medyczny mimo wyraźnych przesłanek do cesarskiego cięcia nie podejmuje się przeprowadzenia porodu operacyjnego, może dojść do niedotlenienia noworodka. To groźne powikłanie, niosące ze sobą ryzyko powstania trwałych zmian w mózgu dziecka, a nawet jego zgonu. Co robić, kiedy mamy podstawy przypuszczać, że zamartwica wystąpiła wskutek nieumiejętnych działań personelu medycznego? Odpowiadamy poniżej.

Uzasadnione wskazania do działania i brak reakcji personelu

Niedotlenienie noworodka nazywane również zamartwicą urodzeniową lub hipoksją, jest bardzo groźnym zaburzeniem, którego konsekwencje w wielu przypadkach wywołują trudno odwracalne zmiany zagrażające życiu dziecka i determinujące jego późniejszy rozwój. Każda sekunda zwłoki z działaniem oddala małego pacjenta od szansy na całkowity powrót do zdrowia. Przykładem najczęściej zachodzącej sytuacji dotyczącej zamartwicy dziecka jest zwlekanie z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia. Często lekarze zapominają, że brak reakcji w określonym czasie uchodzi za poważny błąd medyczny. Dlatego jeśli istnieją choćby niewielkie przesłanki pozwalające sądzić, że personel szpitala popełnił błąd lekarski w którego wyniku wystąpiło niedotlenienie noworodka, należy podjąć stanowcze kroki. Rodzice skrzywdzonego dziecka (w zależności od skali szkód wyrządzonych z winy personelu medycznego), mogą ubiegać się o wysoką lub bardzo wysoką rekompensatę.

Za błąd lekarski przysługuje odszkodowanie. Jeśli wykażemy winę personelu

Wielokrotnie słyszymy o nieumiejętnym odczytaniu wyniku badania KTG przez lekarza, monitorującego ciężarną. To tylko  kropla w morzu błędów medycznych, jakie są popełniane w dziedzinie polskiej ginekologii i położnictwa. W ich wykazywaniu specjalizują się m.in. pracownicy naszego Ośrodka Pomocy Poszkodowanym. Wykorzystując wiedzę medyczną i wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań dla pacjentów i ich rodzin, możemy skrócić Państwa cierpienie i w szybkim czasie sprawić, że świadczenie zostanie wypłacone. Niedotlenienie noworodka mogło nastąpić przez błąd różnego typu, m.in. diagnostyczny lub terapeutyczny, choć nierzadko też organizacyjny albo wykonawczy. Określenie okoliczności, w jakich nastąpiła fatalna pomyłka oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją medyczną pozwolą podjąć odpowiednie środki. Co za tym idzie, wywalczyć odszkodowanie od szpitala, Towarzystwa Ubezpieczeniowego albo bezpośrednio od lekarza, który doprowadził do niedotlenienia noworodka.

Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.