Niedotlenienie okołoporodowe jest podstawą do uzyskania odszkodowania. Jak je zdobyć?

Kiedy stan niedotlenienia okołoporodowego utrzymuje się powyżej 10 minut, może mieć on nawet śmiertelne konsekwencje. W tych nieco mniej pesymistycznych scenariuszach, noworodek cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, padaczkę lub zespół opóźnienia w rozwoju psycho-ruchowym. Do lżejszych skutków zamartwicy należy dodać również trudności z nauką, problemy z koncentracją czy nadpobudliwość. Statystyki w tym aspekcie są przerażające. Zaniedbania lekarzy coraz częściej doprowadzają do niedotlenienia okołoporodowego. Jeżeli Twoje dziecko zostało skrzywdzone na skutek błędu medycznego, należy Ci się odszkodowanie. W tym artykule szczegółowo omówimy interpretowanie zaniedbania specjalisty i obowiązkowe kroki, jakie musisz podjąć, żeby wygrać rozprawę sądową. Zapraszamy do uważnej lektury!

W jakich przypadkach niedotlenienie okołoporodowe jest ewidentnym błędem lekarza?

Zanim przejdziemy do szczegółów, na samym początku warto wspomnieć, co tak na dobrą sprawę nazywane jest błędem lekarskim przy porodzie. To nic innego, jak postępowanie specjalisty wbrew aktualnym wskazaniom wiedzy medycznej bądź też po prostu celowe utrudnianie przeprowadzenia akcji porodowej. Jednym z najcięższych przewinień w tego typu sytuacjach będzie dopuszczenie do niedotlenienia okołoporodowego. Jak sama nazwa wskazuje, niedotlenieniem określa się stan, kiedy we krwi znajduje się niewystarczająca ilość tlenu. Hipoksja okołoporodowa może być rezultatem zwlekania z decyzją o rozpoczęciu cesarskiego cięcia. Niedotlenienie może zostać rozpoznane na wczesnym etapie. Chociażby przez monitorowanie akcji serca płodu w trakcie badania KTG. Jeżeli w takim przypadku dojdzie do zaniedbania lekarza specjalisty, masz prawo ubiegać się o wysokie odszkodowanie medyczne. Zwłaszcza, że niedotlenienie okołoporodowe niesie za sobą olbrzymią ilość przykrych konsekwencji, o których wspominaliśmy na samym początku artykułu.

Niedotlenienie mózgu dziecka w trakcie porodu a odszkodowanie medyczne

Jako doświadczony Ośrodek Pomocy Poszkodowanym specjalizujemy się w dochodzeniu godnego odszkodowania za niedotlenienie okołoporodowe noworodka w wyniku błędu lekarskiego. Świetnie rozumiemy, przez co przechodzą poszkodowani Pacjenci oraz sami rodzice. Zwłaszcza, że hipoksja potrafi odcisnąć trwałe piętno na zdrowiu maluszka. Aby ubiegać się o odszkodowanie medyczne w pierwszej kolejności należy udowodnić lekarzowi popełnienie rażącego zaniedbania na dowolnym etapie prowadzenia ciąży bądź samego porodu. Nie licząc tego, rodzice poszkodowanego Pacjenta powinni przygotować pełną dokumentację medyczną, wyniki badań oraz potwierdzenie wszelkiego rodzaju kosztów, jakie zostały poniesione z tytułu dalszego leczenia lub rehabilitacji dziecka. Tak przygotowany materiał dowodowy można zaprezentować w sądzie. Warto jednak zapamiętać, że o odszkodowanie medyczne najlepiej ubiegać się razem z doświadczonymi prawnikami. Tego typu sprawy należą do jednych z najcięższych na wokandach sądowych. Wiedza i umiejętności naszych pracowników pomogą Ci uzyskać godną rekompensatę za błąd okołoporodowy. Suma uzyskanego odszkodowania uzależniona jest od skali problemu oraz indywidualnej analizy poszkodowanego, jednakże będą to pieniądze pozwalające ułatwić dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie dziecka, które na skutek błędu medycznego doznało niedotlenienia okołoporodowego.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.