Postępowanie przy błędach okołoporodowych bez tajemnic. Przeczytaj porady ekspertów

Nawet z pozoru minimalne zaniedbanie po stronie lekarza na etapie przyjmowania porodu lub też prowadzenia ciąży może spowodować ciężkie upośledzenie czy w przypadku czarnego scenariusza – śmierć dziecka. Niestety. Rażące błędy w sztuce lekarskiej w ostatnich kilku latach stały się dosyć powszechnym zjawiskiem. Ten artykuł powstał po to, aby uświadomić poszkodowanych o prawach oraz obowiązkach Pacjentów dotkniętych ogromną tragedią. Za ewidentne błędy medyczne należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Nasze porady pomogą Ci zebrać odpowiednie dowody i wygrać w sądzie ze specjalistą, który dopuścił się zaniedbania w swoim fachu!

Chcąc uzyskać odszkodowanie medyczne musisz działać szybko i profesjonalnie

Doskonale rozumiemy, że w przypadku podejrzenia błędu medycznego po stronie lekarzy czasami ciężko zachować chłodną głowę. Co absolutnie zrozumiałe w takich przypadkach, emocje potrafią wziąć górę. Na szali jest przecież zdrowie lub życie dziecka, a to wartości, z którymi nie można iść na kompromis. Mimo wszystko postaraj się działać rozsądnie. Zwłaszcza, że czas nie będzie grał na Twoją korzyść. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się po upływie trzech lat. Mowa tutaj o momencie, kiedy poszkodowany dostał informację o szkodzie oraz osobie, jaka będzie odpowiedzialna za jej naprawienie. Żeby otrzymać odszkodowanie medyczne musisz więc działać natychmiastowo. Warto w takim przypadku zgłosić się do specjalistów. Nasz Ośrodek Pomocy Poszkodowanym powstał po to, żeby świadczyć rzetelne wsparcie na każdym etapie udowadniania błędów okołoporodowych. Pomożemy Ci szybko określić problem, zebrać wymagane dokumenty oraz też wskazać podmiot odpowiedzialny za zaniedbanie w sztuce lekarskiej. W tym trudnym dla Ciebie okresie nie musisz działać samodzielnie. Tym bardziej, że sprawy dotyczące błędów okołoporodowych należą do najtrudniejszych do prowadzenia. Nawet dla doświadczonych radców prawnych.

Wszystko, co musisz wiedzieć o materiale dowodowym przy błędach okołoporodowych

Wspomniana kilka chwil wcześniej dokumentacja stanowi podstawę ubiegania się o odszkodowanie medyczne za błędy okołoporodowe. Jej treść ma wręcz gigantyczne znaczenie i może zadecydować o końcowym rezultacie postępowania sądowego. Pomożemy Ci zawalczyć o pozytywny werdykt i o zadośćuczynienie adekwatne do rozmiarów zaniedbania specjalisty. Musisz jednak pamiętać, że to po stronie Pacjenta zachodzi obowiązek udowodnienia rażącego błędu w sztuce lekarskiej. Warto w takim przypadku posiadać szczegółowo zarchiwizowane wizyty odbyte w trakcie ciąży. To może wydawać się niedorzeczne, ale w ostatnich latach pojawia się ogromny problem ze wskazaniem, że Pacjent wywiązywał się z zaleceń lekarskich. Mowa tu o odbywaniu wizyt kontrolnych dokładnie w tym terminie, jaki wypisał lekarz. Dobrą praktyką może być zachowywanie paragonów. Staraj się również płacić kartą. Wówczas pozostawiasz po swojej wizycie ślad, jaki łatwo potem przedstawić w trakcie rozprawy o odszkodowanie medyczne. Jeżeli w trakcie leczenia wypisano receptę, leki muszą zostać wykupione oraz przyjmowane zgodnie z wytycznymi. Nawet minimalne zaniedbanie po stronie Pacjenta będzie doskonałą okazją dla oskarżonego specjalisty na zrzucenie winy za błąd lekarski właśnie na Ciebie. Po Twojej stronie leży także przedstawienie pełnych szkód powstałych w wyniku zaniechania lekarza. Jeżeli miały one wpływ na dalsze funkcjonowanie dziecka, musisz przedstawić konkretne dowody wizyt u specjalistów, odbytych zabiegów, operacji czy nawet zajęć rehabilitacyjnych. Rażący błąd medyczny z definicji odrzuca odgórne taryfikatory odszkodowania. Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie, dlatego takie sprawy należą do zdecydowanie najbardziej skomplikowanych. Zarówno dla sędziów, jak i adwokatów czy samych Pacjentów.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.