Czy jest możliwość osobistego spotkania się i omówienia sprawy?

Tak, istnieje taka możliwość, niemniej jednak dopiero po zapoznaniu się przez nas z przynajmniej podstawową dokumentacją medyczną dotyczącą sprawy.