Czy mogę przesłać dokumenty e-mailem, czy muszę dostarczyć je osobiście?

Wszelkie dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy najlepiej dostarczyć w oryginale, poświadczone za zgodność z oryginałem, a wyjątkowych przypadkach zwykłe kopie (w przypadku dokumentacji medycznej) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego czy kuriera. Drogą e-mailową można przesłać jedynie podstawowe dokumenty niezbędne do wstępnej analizy sprawy.