Czy pobierają Państwo jakieś opłaty? Czy możliwe jest rozliczenie procentowe po zakończeniu sprawy?

Kwestie wynagrodzenia za reprezentację Klienta są ustalane w każdym wypadku indywidualnie między poszkodowanym a Ośrodkiem Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.