Czy współpracują Państwo z lekarzami przy prowadzeniu sprawy lub podczas analizy przed jej przyjęciem?

W wielu przypadkach nasze doświadczenie pozwala nam oceniać oraz prowadzić sprawy bez udziału lekarzy. Niekiedy jednak zdarza się, że szczególny stopień skomplikowania sprawy wymaga konsultacji ze specjalistą z danej dziedziny. W takich sytuacjach, po rozważeniu tej kwestii z Państwem, mamy możliwość podjęcia odpowiednich konsultacji.