Czy zajmują się Państwo sprawami przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Niestety nie reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W niektórych przypadkach na zlecenie klientów przygotowujemy wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego (złożenie takiego wniosku wszczyna postępowanie przed komisją) – w szczególności w przypadkach, gdy wniosek taki ma dotyczyć postępowania przed inną komisją niż Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.