Czy zajmują się Państwo sprawami z zakresu błędów medycznych?

Jednym z głównych zakresów praktyki naszej kancelarii są sprawy związane z dochodzeniem roszczeń za tzw. błędy medyczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu procesów odszkodowawczych jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najbardziej korzystne rozwiązania. Prócz procesów dotyczących świadczeń zdrowotnych podejmujemy się dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód w związku z zarówno wypadkami komunikacyjnym, jak również incydentami lotniczymi. Ze względu na przyjęte przez nas standardy, nie reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód wynikających z zabiegów medycyny estetycznej oraz plastycznej.